Péntek délutáni minchá ima

Korbánot (Szentély-beli szertartások – 122–124. old.). — Ásré („Boldogok…” – 125. old.). — Á­midá – Tizennyolc áldás (126–134. old. – A 126. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszách első napja között – október 24-től április 10-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk. A 128. oldalon a téli részt december 5-től Peszách első napjáig, április 10-ig mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk.). — Álénu (Zá­róima – 137. old.). — Közösségben Gyászolók kádisa. —

Kábálát Sábát – A szombat fogadása

Ünnepen lásd az imarendet a 51. oldalon, lent

Gyertyagyújtás (lásd Naptár 6. oldaltól). — Zsoltárok (166–169. old.). — Löchá dodi (Himnusz a szombat tiszteletére)169–170. old. — További Zsoltár fejezetek (171. old.). — Közösségben Gyászolók kádisa. — Smá és áldásai 172–176. old. — Vösámru („Ügyeljenek Izrael fiai…” – 176. old.). — Péntek esti Ám­idá (177–180. old. – A 177. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszách első napja között – október 24-től április 10-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk). — Váj­chulu-tól („Akkor elkészült…” – 181. old.). — Báme mádlikin misnai idézetek 182–184. old. — Közösségben Kádis dörábánán 184. old. — Peszách második estéjétől Sá­vu­ot­ig – április 11-től május 29-ig – Omer­szám­lá­lás (154–156. old.). — Álénu (Záróima – 185. old.). — Elul első napjától Hosáná Rábáig (az előző év végétől 2016. október 22-ig, illetve 2017. augusztus 22-től október 10-ig) LöDávid („Dávidé…” – 153. old.). utána közösségben Gyászolók kádisa. — Ádon Olám (ta­lál­ható 14. old.). —

Szombatfogadás otthon (Péntek esti kidus)

Angyalok köszöntése és A zsidó asszony dicsérete (187–188. old.). — Kidus – Szombat köszöntés (188–189. old.). — Étkezéssel kapcsolatos áldások (110–117. old.). — Zmirot (Péntek esti dalok – 190–196. old.). —

Szombat reggeli sáchárit ima

Reggeli imák otthon

Ébredéskor (8. old.). — Reggeli áldások (8–10. old.). —

Reggeli imák a zsinagógában (10–33. old.)

Tálit felöltése (10–13. old.). — Háréni („Ezennel vállalom…”). — Má tovu („Mily szépek…” – 13–14. old.). — Jigdál („Nagy az élő…” – 14. old.). — Hálaadó áldások (15–18. old.). — Izsák fel­áldozásá-tól (18–31. old.). — Közösségben Kádis dörábánán (31–32. old.). — Mizmor sir („Dávid zsoltáréneke…” – 197. old.). — Közösségben Gyászolók kádisa (197. old.). — Bá­ruch seámár („Áldott, kinek…” – 198. old.). — Hodu („Adjatok hálát…” – 198–200. old.). — Lám­nácéách-tól („A karmesternek…” – 200–204. old.). — 135–136. zsoltár 202–204. old. — 33. zsoltár 204. old. — Ásré („Boldogok…” – 206. old.). — Hálelujá-tól (207–211. old.). — Nismát („Minden élőlény…” – 211–213. old.). — Jistábách („Dicsértessék…” – 214. old.). —

Smá és áldásai (214–221. old.)

Bevezető áldások (214–218. old.). — Smá („Halljad Izrael…” – 218–219. old.). — Utó­ál­dás (219–221. old.). —

Ámidá (221–226. old.)

  • A 221. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszách első napja között – október 24-től április 10-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk. —

Tóra-olvasás (227–236. old. – csak közösségben)

Hét embernek olvasnak a hetiszakaszból, a nyolcadik a Máftir. —

Jökum Purkán („Jusson az égből…” – 234–236. old.). —

Birkát háchodes (Újhold hirdetés – 236–237. old.) a hónap utolsó szombatján. —

Áv háráchámim („Az Irgalom Atyja…” – 238. old.). Csak bizonyos szombatokon mondják. . — Ásré („Boldogok…” – 238–239. old.). — A Tóra visszahelyezése (239–240. old.). —

Muszáf ima (241–252. old.)

  • A 242. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszách első napja között – október 25-től április 11-ig – mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk. —

Kávé („Reménykedj…” – 249–251 old.). — Közösségben Kádis dörábánán (251. old.). — Álénu (Záróima – 251–252. old.). — Napi zsoltár (253. old.), Elul első napjától Hosáná Rábáig (az előző év végétől 2016. október 23-ig, illetve 2017. augusztus 23-tól október 11-ig) LöDávid („Dávidé…” – 254. old.). — Ánim zmirot (255–256. old.). —

Szombatfogadás otthon (Nappali kidus)

Kidus (257. old.). — Étkezéssel kapcsolatos áldások (110–117. old.). — Zmirot (Dalok szombat napjára – 258–264. old.). —

Szombat délutáni minchá ima

Korbánot („Szentély-beli szertartások” – 265–268. old.). — Ásré („Boldogok…” – 268–270. old.). —

Tóra-olvasás (271–272. old., csak közösségben)

Három embert hívnak a Tórához, nekik a jövőheti szakaszt séniig olvassák. —

111–112. zsoltár (272–273. old.). — A Tóra visszahelyezése (273. old.). —

Ámidá (274–279. old.)

  • A 275. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszách első napja között –október 24-től április 10-ig – mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk. —

Cidkátchá („Az igazad…” – 279. old.) – bizonyos szombatokon nem mondjuk. — Álé­nu (Zá­ró­ima – 137. old.). — Közösségben Gyászolók kádisa. — Borchi náfsi („Áldjad, lelkem…” – 282–286. old.) Sábát Börésittől Sábát Hágádol előttig – október 26-tól április 3-ig. — Az atyák tanításaiból (287–310. old.) egy–egy fejezet Iszru Chág Peszáchtól Ros Hásánáig – április 19-től szeptember 20-ig. —

Sálesüdesz

Étkezéssel kapcsolatos áldások (110–117. old.). — Zmirot (Dalok szombat délutánra – 310–311. old.). — Szokás még a szombat reggeli zmirotból is énekelni (259–264. old.). —

Szombat esti mááriv ima

LöDávid báruch („Dávidé. Áldott…” – 312. old.). — Vöhu ráchum („Irgalmas Ő…” – 138. old.). — Smá és áldásai (139–143. old.). — Ámidá (Tizennyolc áldás – 144–151. old.). A 145. oldalon Átá chonántánu („Te ajándékoztad…”) betoldás. (A 144. oldalon a téli részt Smini Á­ce­ret és Peszách első napja között – október 24-től április 10-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk. A 146. oldalon a téli részt december 4-től Peszách első napjáig, április 11-ig mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk.). — Vihi noám („Legyen velünk…” – 313–315. old.). bizonyos szombatokon nem mondjuk. — Vöjiten lö­chá („Adjon neked…” – 316–320. old.). — Peszách második estéjétől Sá­vu­otig – április 11-től május 29-ig – Omer­számlálás (154–156. old.). — Álénu (Záróima – 151–152. old.). — Közösségben Gyászolók kádisa. — Elul első napjától Hosáná Rábáig (az előző év végétől 2016. október 22-ig, illetve 2017. augusztus 22-től október 10-ig) LöDávid („Dávidé…” – 153. old.). utána közösségben Gyászolók kádisa. —

Minden hónap első felében egyszer Holdszentelést mondunk. További részleteket lásd november 1-nél a Naptár 99. oldalán. Utána közösségben Gyászolók kádisa. —

Hávdálá (Szombatbúcsúztató – 322–323. old.). —

Meláve málka – Szombat búcsúztató étkezés. Az étkezéssel kapcsolatos áldások (110–117. old.). — Zmirot (Szombat kimenetele utáni dalok – 323–327. old.). —

Lefekvés előtti Smá (161–165. old.). —