A három zarándok ünnepen, Smini Áceretkor és Szimchát Torá­kor ugyanazokat az Ámidá imákat mondjuk, értelemszerűen az adott ünnepnek megfelelő betoldással.

Ünnep előtti délutáni minchá ima

Korbánot (Szentély-beli szertartások – 122–124. old.). — Ásré („Boldogok…” – 125. old.). — Á­midá – Tizennyolc áldás (126–134. old.). A 126. és 128. oldalon a téli részt csak a Peszách előtti nap – április 10-én – mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk. — Álénu (Záróima – 137. old.). — Közösségben Gyászolók kádisa. —

Kábálát Sábát – A szombat fogadása ünnepnapon

Gyertyagyújtás (lásd Naptár 6. oldaltól). — 29. zsoltár (168–169. old.). — Löchá dodi (Himnusz a szombat tiszteletére – 169–170. old.). Kihagyják a Hitnáári („Fel a porból!…” – 170. old.) bekezdést. — További Zsoltár fejezetek (171. old.). — Közösségben Gyászolók kádisa. —

Ünnepi esti mááriv ima

Smá és áldásai (172–176. old.). — Péntek este Vösámru („Ügyeljenek Izrael fiai…” – 176. old.). — Vájdábér (Mózes… – 176. old.). — Ünnepi Ámidá (343–348. old.). A 343. oldalon a téli részt Szimchát Torá este (október 24.) és Peszách első estéjén (április 10.) mondjuk – míg máskor a nyári részt mondjuk. — Péntek este Vájchulutól („Akkor elkészült…” – 181. old.) a szokásos péntek esti ima végéig. — Peszáchkor, az első este kivételével: Omer­szám­lál­ás (154–156. old.). — Álénu (Záróima – 185–186. old.). —

Az ünnep fogadása otthon (Esti kidus)

Péntek este halkan: Angyalok köszöntése és A zsidó asszony dicsérete (187–188. old.). — Kidus (Ünnep köszöntés 340–341. old.). — Étkezéssel kapcsolatos áldások (110–117. old.). — Péntek este Zmirot (Péntek esti dalok 190–196. old.). —

Ünnepi reggeli sáchárit ima

A reggeli ima Ámidáig a szombat reggeli ima szerint.
Lásd a 44. oldalon, fent

Ámidá (343–348. old.).

  • A 343. oldalon a téli részt Szimchát Torákor (október 25.) és Peszách első napján (április 11.) mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk. —

Teljes Hálél, Peszách utolsó két napján Fél Hálél (329–333. old.). — Közösségben Gyászolók kádisa. —

Tóra-olvasás (227–234. old. – csak közösségben)

Két Tórát veszünk ki a Tóraszekrényből. Az első Tórából öt embernek (szombaton hétnek) olvassuk az ünnephez kapcsolódó részt; a második Tórából a máftirnak olvasunk a muszáf áldozatról. Részletesen lásd A Tóra-olvasás és a Háftárák rendje című részt. —

Jökum Purkán („Jusson az égből…” – 234–236. old.) csak szombaton. — Ásré („Boldogok…” – 238–239. old.). — A Tóra visszahelyezése (239–240. old.). —

Muszáf ima (350–359. old.)

  • A 350. oldalon a téli részt Smini Áceretkor (október 24.) és Szimchát Torákor (október 25.) mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk. —

Smini Áceretkor a Muszáf Ámidá ismétlésében az előimádkozó imát mond esőért (364–365. old.). — Peszách első napján a Muszáf ima ismétlésében az előimádkozó imát mond harmatért (362–363. old.). —

Kávé („Reménykedj…” – 249–251. old.). — Közösségben Kádis dörábánán (251. old.). — Á­lé­nu (Záróima – 91–92. old.). — Közösségben Gyászolók kádi­sa. — Napi zsoltárok 93–96.( 253. old.). — Szukkotkor LöDávid („Dávidé…” – 254. old.). — Közösségben Gyászolók kádisa. — Ánim zmirot (255–256. old.).— Közösségben Gyászolók kádisa. —

Szukkot minden napján Hosánákat mondunk. Lásd Naptár 92. oldal. —

Az ünnep fogadása otthon (Nappali kidus)

Szombaton a szokásos szombati résszel kezdünk (257. old.). — Kidus (366. old.). — Étkezéssel kapcsolatos áldások (110–117. old.). — Szombaton Zmirot (Dalok szombat napjára – 258–264. old.). —

Ünnepi délutáni minchá ima

Korbánot (Szentély-beli szertartások – 265–268. old.). — Ásré („Boldogok…” – 268–270. old.). —

Tóra-olvasás (271–272. old. – csak szombaton és csak közösségben).

Három embert hívnak a Tórához, nekik a jövőheti szakaszt séniig olvassák. —

111–112. zsoltár (272–273. old.). — A Tóra visszahelyezése (273. old.). —

Ámidá (343–348. old.)

  • A 343. oldalon a téli részt Smini Áceretkor (október 24.) és Szimchát Torákor (október 25.) mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk. —

Álénu (Záróima – 137. old.). — Közösségben Gyászolók kádisa. —

Félünnepi reggeli sáchárit ima

Szombaton ünnepi imarend szerint (lásd fent), de a sácháritban szombati Ámidá (221–226. old.), Jáále vöjávo („Istenünk…” – 224. old.) betoldással. — Szukkot­kor Teljes Hálél (329–333. old.), Peszáchkor Fél Hálél (329–333. old.). — Tóraolvasás két Tórából (lásd Naptár 62. old.) — Jökum Purkán („Jusson az égből…” – 234–236. old.). — Ásré („Boldogok…” – 238–239. old.). — A Tóra visszahelyezése (239–240. old.). — Ünnepi muszáf ima (350–359. old.), majd befejezzük a szombati imarend szerint. —

Hétköznap az ima az Ámidáig a szokásos hétköznapi imarend szerint (lásd fent 39. oldaltól). — Ámidá (57–69. old.), Jáále vöjávo („Istenünk…” – 65. old.) betoldással. — Szukkotkor Teljes Hálél, Peszáchkor Fél Hálél (329–333. old.). — Általában a tfilint Hálél előtt vesszük le. — Tóraolvasás (82–86. old. – csak közösségben), Szukkotkor két Tórából, Peszáchkor egy Tórából. — Ásré-tól („Boldogok…” – 87–90. old.). — Muszáf ima (350–359. old.); a 350. oldalon a nyári részt mondjuk. — A Muszáf Ámidá ismétlésében a rövid Kdusát (351. old.) mondjuk. — Kávé („Reménykedj…” – 98–99. old.). — Közösségben Kádis dörábánán (99–100. old.). — Á­lé­nu (Záróima – 91–92. old.). — Közösségben Gyászolók kádisa. — Napi zsoltárok (93–96. old.). — Szukkotkor LöDávid („Dávidé…” – 254. old.). — Közösségben Gyászolók kádisa. —

Szukkot minden napján Hosánákat mondunk muszáf után. Lásd Naptár 92. oldal. —

Félünnepi délutáni minchá és esti mááriv ima

Szokásos hétköznapi, illetve szombati imarend, az Ámidában Jáále vöjávo („Is­ten­ünk…” – 131. old., 148. old.) betoldással. —