Újhold napi hétköznapreggeli sáchárit ima

A reggeli ima Ámidáig változatlan. Lásd a 39. oldalon, fent.

Ámidá – Tizennyolc áldás (57–69. old.)

  • A 65. oldalon Jáále vöjávo („Istenünk…”) betoldás. —

Fél Hálél (329–333. old.)

Tóra-olvasás (82–85. old. – csak közösségben).

Négy embert hívunk a Tórához, a következőket olvassuk: Kohén 4Mózes 28:1–3., Lévi uo. 3–5., harmadik – uo. 6–10., negyedik – uo. 11–15. — A Tóra visszahelyezése (86. old.). —

Ásré-tól („Boldogok…” – 87–90. old.), a 20. zsoltár (87–88. old.) kihagyásával. — Levesszük a Tfilint. —

Muszáf ima (334–339. old.)

  • A 335. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszách első napja között – október 25-től április 11-ig – mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk. —

Álénu (Záróima – 91–92. old.). — Közösségben Gyászolók kádisa. — Napi zsoltárok (93–96. old.). — Közösségben Gyászolók kádisa. — Barchi náfsi („Áldd, lelkem…” – 96–97. old.). — Közösségben Gyászolók kádisa. — Ros Chodes Elul második napján – augusztus 23-án – Lö­Dá­vid („Dávidé…” – 100. old.). —

Újhold napi hétköznap-délutáni minchá ima

Újholdkor nem mondunk Táchánunt – Könyörgést bűnbocsánatért.

Ezen kívül az ima a hétköznapi imától csak az Ámidában tér el: a 131. oldalon Jáále vö­jávo („Istenünk…”) betoldás. —

Újhold napi hétköznap esti mááriv ima

Az ima a hétköznapi imától csak az Ámidában tér el: A 148. oldalon Jáále vöjávo („Istenünk…”) betoldás. — Ros Chodes Ijárkor és Szivánkor – április 26., 27., május 26. – Omerszámlálás (154–156. old.). —

Újhold napi szombat reggeli sáchárit ima

A reggeli ima Ámidáig változatlan. Lásd a 44. oldaltól, fent.

Ámidá (221–226. old.)

  • A 224. oldalon Jáále vöjávo („Istenünk…”) betoldás. —

Fél Hálél (329–333. old.).

Tóra-olvasás (227–234. old. – csak közösségben).

Két Tórát veszünk ki a frigyszekrényből; hét embert hívunk a Tórához, és nekik a heti­sza­kaszt olvassuk. A Máftirnak a második Tórából 4Mózes 28:9–15. verseket olvassuk. Háftárá: Hásámim kiszi (Jesájá 66:1–24., 23.). —

Jökum Purkán („Jusson az égből…” – 234–236. old.). — Ásré („Boldogok…” – 238–239. old.). — A Tóra visszahelyezése (239–240. old.). —

Muszáf ima (241–248. old.).

  • A 242. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszách első napja között – október 25-től április 11-ig – mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk. —
  • A 243–246. oldalakon a vonal alatti újholdi részt mondjuk. —

Kávé („Reménykedj…” – 249–251. old.). — Közösségben Kádis dörábánán 251. old. — Á­lé­nu (Záróima – 251–252. old.). — Közösségben Gyászolók ká­di­sa. — Napi zsoltár (253. old.). — Közösségben Gyászolók kádisa. — Bar­chi náfsi („Áldd, lelkem…” – 96–97. old.). — Közösségben Gyászolók kádisa. — Ánim zmirot (255–256. old.). — Közösségben Gyászolók kádisa. —