Hétköznap reggeli sáchárit ima

Reggeli imák otthon

Ébredéskor (8. old.) — Reggeli áldások (8. old.) — Hálaadó áldások (15–18. old.) — Áldások a Tórára (9–10. old.) —

Reggeli imák a zsinagógában (10–33. old.)

Tálit és tfilin felöltése (10–13. old.) — Háréni („Ezennel vállalom…”) — Má tovu („Mily szépek…” – 13–14. old.) — Izsák feláldozásá-tól (18–31. old.) — Közösségben Kádis dö­rábánán (31–32. old.) — Hodu („Adjatok hálát…” – 34–35. old.) — Mizmor sir („Dávid zsoltáréneke…” – 32. old.) — Báruch seámár („Áldott, kinek…” – 33. old.) —

Pszuké dözimrá (34–48. old.)

Mizmor lötodá-tól („Hálaének…” – 36–37. old.) — Ásré („Boldogok…” – 37–38. old.) — Há­le­lu­já-tól (39–47. old.) — Jistábách („Dicsértessék…” – 48. old.) —

Smá és áldásai (50–57. old.)

Bevezető áldások (50–52. old.) — Smá („Halljad Izrael…” – 53–54. old.) — Utóáldás (54–57. old.) —

Ámidá – Tizennyolc áldás (57–69. old.)

  • Az 58. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszách első napja között – október 25-től április 11-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk. —
  • A 61. oldalon a téli részt december 5-től Peszách első napjáig, április 11-ig mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk. —

Táchánun – Könyörgés bűnbocsánatért (70–81. old.)
(van, amikor nem mondjuk).

  • Hétfőn és csütörtökön: Elohénu („Istenünk…” – 70–71. old.) — Vájomer Dávid („Dá­vid azt mondta…” – 79. old.) az oldal aljáig. — Vöhu ráchum („Irgalmas Ő…”) a 73. oldaltól a 81. oldal végéig, kivéve a már elmondott rész a 79. oldalon. —
  • Más napokon: Elohénu („Istenünk…” – 70–71. old.) — Vájomer Dávid („Dá­vid azt mondta…” – 79. old.) — Mitráce („Te, aki…” – 81. old.) —

Amikor nem mondunk Táchánunt, akkor az Él erech ápájim („Hosszan tűrő…” – 82. old.) és Lámnácéách („A karmesternek…” – 87. old.) részek, és még a Töfilá lö­Dá­vid (86. zsoltár) is elmarad. A Lámnácéáchot azonban az ima legvégén pótolják. —

Tóra-olvasás (82–86. old. – hétfőn és csütörtökön, és csak közösségben)

Három embert hívnak a Tórához, nekik a hetiszakasz első részét séniig olvassuk. —

Az ima befejezése (87–101. old.)

Ásré-tól („Boldogok…” – 87–90. old.) — Tóra visszahelyezése (86. old. elején) — 86. zsoltár. — Bét Jáákov bibliai idézetek (nincs az imakönyvben) — Napi zsoltárok (93–96. old.) — Ros Chodes Elul első napjától Ho­sá­ná Rábáig (az előző év végétől 2016. október 23-ig, illetve 2017. augusztus 23-tól október 11-ig) LöDávid („Dávidé…” – 100–101. old.) — Közösségben Gyászolók kádisa. — Kávé („Reménykedj…” – 98–99 old.) — Közösségben Kádis dörábánán (99–100. old.) — Álénu (Záróima – 91–92. old.) — Közösségben Gyászolók kádisa. — Elul hónapban (2017. augusztus 23-tól szeptember 19-ig) sófárfúvás. —

Hétköznap-délutáni minchá ima

A péntek délutáni imát lásd a sábáti résznél alább

Korbánot (Szentély-beli szertartások – 122–124. old.) — Ásré („Boldogok…” – 125. old.) — Ámi­dá – Tizennyolc áldás (126–134. old.) A 126. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszách első napja között – október 24-től április 10-ig mondjuk ,– míg máskor a nyári részt mondjuk. A 128. oldalon a téli részt december 5-től Peszách első napjáig, április 11-ig mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk. — Táchánun (Könyörgés bűnbocsánatért – 134–136. old.) – nem mindig mondjuk. — Kihagyják Somér-től („Izrael őrzője…” – 135. old. közepétől) az oldal végéig. — Közösségben Gyászolók kádisa. — Ros Chodes Elul első napjától Hosáná Rábáig (az előző év végétől 2016. október 22-ig, illetve 2017. augusztus 23-tól október 10-ig) LöDávid („Dávidé…” – 153. old.) utána közösségben Gyászolók kádisa. — Álé­nu (Záróima – 137. old.) —

Hétköznap esti mááriv ima

Vöhu ráchum („Irgalmas Ő…” – 138. old.) — Smá és áldásai (139–143. old.) elejéig – nem mondják a Báruch Hásem („Örökké áldott…” – a 143. old.) végéig. — Ámidá – Tizennyolc áldás (144–151. old.) A 144. oldalon a téli részt Smini Áceret és Pe­szách első napja között – október 25-től április 11-ig mondjuk, – míg máskor a nyári részt mondjuk. A 146. oldalon a téli részt december 4-től Peszách első napjáig, április 11-ig mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk. — Peszách második estéjétől Sávuotig – április 11-től május 29-ig – Omerszámlálás (154–156. old.) — Álénu (Záróima – 151–152. old.) — Közösségben Gyászolók kádisa. —

Minden hónap első felében egyszer Holdszentelést mondunk. További részleteket lásd november 1-nél a Naptár 99. oldalán. Utána közösségben Gyászolók kádisa. —

Lefekvés előtti Smá (161–165. old.) —