A három zarándok ünnepen, Smini Áceretkor és Szimchát Torá­kor ugyanazokat az Ámidá imákat mondjuk, értelemszerűen az  adott ünnepnek megfelelő betoldással.

Ünnep előtti délutáni minchá ima

Pátách Élijáhu (kabbalisztikus szövegrész a Zohárból) csak péntek délután. — Kor­bán­ot (Szentély-beli szertartások – 122–124. old.) — Ásré („Boldogok…” – 125. old.) — Á­mi­dá – Tizennyolc áldás (126–134. old.) A 126. és 128. oldalon a téli részt csak a Peszách előtti nap – április 10-én mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk. — Álénu (Záróima – 137. old.) — Közösségben Gyászolók kádisa. —

Kábálát Sábát – A szombat fogadása ünnepnapon

Gyertyagyújtás (lásd Naptár 6. oldaltól) — 29. zsoltár (168–169. old.) — Löchá dodi (Himnusz a szombat tiszteletére – 169–170. old.) — További Zsoltár fejezetek (171. old.) — Közösségben Gyászolók kádisa. — Zohár részlet (megtalálható a Mózes imája – Sábeszi imakönyvben) —

Ünnepi esti mááriv ima

Sir Hámáálot (nincs benne az imakönyvben), pénteken nem mondjuk. — Smá és áldásai (172–176. old.) — Vösámrut („Ügyeljenek Izrael fiai…”) és Vájdábért („Mózes…”) a 176. oldalon nem mondjuk. — Ünnepi Ámidá (343–348. old.) A 343. oldalon a téli részt Szimchát Torá este (október 13.) és Peszách első estéjén (április 10.) mondjuk – míg máskor a nyári részt mondjuk. — Csak péntek este: Vájchulu („Akkor elkészült…”) 181. old. végéig. — Peszách első két estéjén Teljes Hálél (329–333. old.) — Csak péntek este: 23. zsoltár, található a 311. oldalon; Borchu („Áldjátok…”), található a 172. oldalon. — Peszáchkor, az első este kivételével: Omerszámlálás (154–156. old.) — Álénu (Zá­ró­ima – 185–186. old.) —

Az ünnep fogadása otthon (Esti kidus)

Péntek este, halkan: Angyalok köszöntése és A zsidó asszony dicsérete (187–188. old.) — Kidus (Ünnepköszöntés – 340–341. old.) — Étkezéssel kapcsolatos áldások (110–117. old.) — Péntek este Zmirot (Dalok – 190–191. old.) —

Ünnepi reggeli sáchárit ima

A reggeli ima Ámidáig a szombat reggeli ima szerint
Lásd az 66. oldal, fent

Ámidá (343–348. old.)

  • A 343. oldalon a téli részt Smini Áceretkor (október 12.) és Peszách első napján (április 11.) mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk. —

Teljes Hálél, Peszách utolsó két napján Fél Hálél (329–333. old.) — Napi zsoltár (93–96., 253. old.) — Szukkotkor Lö­Dávid („Dávidé…” – 254. old.) — Közösségben Gyászolók kádisa. —

Tóra-olvasás (227–234. old. – csak közösségben)

Az első kiadás 228. oldalán sajtóhiba miatt hiányzik a héber oldalról a Könyörület tizenhárom tulajdonsága. A 71. oldal alapján pótolható. —

Két Tórát veszünk ki a Tóraszekrényből. Az első Tórából öt embernek (szombaton hétnek) olvassuk az ünnephez kapcsolódó részt; a második Tórából a máftirnak olvasunk a muszáf áldozatról. Részletesen lásd A Tóra-olvasás és a Háftárák rendje című részt. —

Jökum Purkán („Jusson az égből…” – 234–236. old.) csak szombaton. — Ás­ré („Boldogok…” – 238–239. old.) — A Tóra visszahelyezése (239–240. old.) —

Muszáf ima (350–359. old.)

  • A 350. oldalon a téli részt Smini Áceretkor (október 12.) és Szimchát Torákor (október 13.) mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk. —

Smini Áceretkor a Muszáf ima ismétlésében az előimádkozó imát mond esőért (364. old.) — Peszách első napján a Muszáf ima ismétlésében az előimádkozó imát mond harmatért (362. old.) —

Kávé („Reménykedj…” – 249–251. old.) — Közösségben Kádis dörábánán (251. old.) — Álénu (Záróima – 91–92. old.) — Közösségben Gyászolók kádisa. — 20. zsoltár, található a 87–88. old. —

Szukkot minden napján Hosánákat mondunk. Lásd Naptár 92. oldal. —

Az ünnep fogadása otthon (Nappali kidus)

Szombaton a szokásos szombati résszel kezdünk (257. old.) — Kidus (366. old.) — Étkezéssel kapcsolatos áldások (110–117. old.) — Szombaton Zmirot (Dalok szombat napjára – 258–264. old.) —

Ünnepi délutáni minchá ima

Korbánot (Szentély-beli szertartások – 265–268. old.) — Ásré („Boldogok…” – 268–270. old.) —

Tóra-olvasás (271–272. old. – csak szombaton és csak közösségben)

Három embert hívnak a Tórához, nekik a jövőheti szakaszt séniig olvassák. —

A Tóra visszahelyezése (273. old.) —

Ámidá (343–348. old.)

  • A 343. oldalon a téli részt Smini Áceretkor (október 12.) és Szimchát Torákor (október 13.) mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk. —

Szukkotkor Lö­Dávid („Dávidé…” – 153. old.) — Álénu (Záróima – 137. old.) — Közösségben Gyászolók kádisa. —

Félünnepi reggeli sáchárit ima

Szombaton ünnepi imarend szerint (lásd fent), de a sácháritban szombati Ámidá (221–226. old.) Jáále vöjávo („Istenünk…” – 224. old.) betoldással. — Szukkot­kor Teljes Hálél (329–333. old.) Peszáchkor Fél Hálél (329–333. old.) — Napi zsoltárok (253. old.) — Tóraolvasás két Tórából (lásd Naptár 62. old.) — Jökum Purkán („Jusson az égből…” – 234–236. old.) — Ásré („Boldogok…” – 238–239. old.) — A Tóra visszahelyezése (239. old.) — Ünnepi muszáf ima (350–359. old.) majd befejezzük a szombati imarend szerint. —

Hétköznap az ima az Ámidáig a szokásos hétköznapi imarend szerint (lásd fent 60. oldaltól) — Ámidá (57–69. old.) Jáále vöjávo („Istenünk…” – 65. old.) betoldással. — Szukkotkor Teljes Hálél, Peszáchkor Fél Hálél (329–333. old.) — Napi zsoltárok (93–96. old.) — Szukkotkor LöDávid („Dávidé…” – 254. old.) — Közösségben Gyászolók kádisa. — Tóraolvasás (82–86. old. –                                                     csak közösségben) Szukkotkor két Tórából, Peszáchkor egy Tórából. — Ásré-tól („Boldogok…” – 87–90. old.) a 20. zsoltár (87–88. old.) kihagyásával. — Muszáf ima (350–359. old.) a 350. oldalon a nyári részt mondjuk. — A Muszáf Ámidá ismétlésében a rövid Ketert mondjuk. — Kávé („Reménykedj…” – 98–99. old.) — Közösségben Kádis dörábánán (99–100. old.) — Álé­nu (Záróima – 91–92. old.) — Közösségben Gyászolók kádisa. —

Szukkot minden napján Hosánákat mondunk hálél után. Lásd Naptár 92. oldal. —

Félünnepi délutáni minchá és esti mááriv ima

Pátách Élijáhu (kabbalisztikus szövegrész a Zohárból) csak péntek délután. — Szokásos hétköznapi, illetve szombati imarend, az Ámidában Jáále vöjávo („Istenünk…” – 131. old. 148. old.) betoldással.