Tartalom
1. Biblia
    Bírák könyve
    A Messiás a Bibliában
    A Szentföld és törvényei a Bibliában
    A szentföld története
    A letelepedés és annak feltételei
    A föld törvénye
    Az izraeli hadviselés törvényei
    A letelepedés utáni három micva
 
2. Talmud
    Kötubot 13. fejezet: Hákol máálin löErec Jiszráél:
    A szentföldi letelepedés törvénye
    Táánit 2. fejezet: Melech misztápér böchol jom:
    A hajnövesztés és a messiás
 
3. Háláchá Zsidó jog
    Maimonidész: A Tóra alapjainak szabályai
    7. fejezet: A prófécia
    8. fejezet: Minden prófécia alapja
    9. fejezet: A parancsolatok változtathatatlanok
    10. fejezet: Az igaz próféta
    Maimonidész: A Szentély építésének szabályai
    1. fejezet: A Szentély
    2. fejezet: Az oltár
    A Jeruzsálemi Szentély alaprajza
    Maimonidész: A királyok és háborúi szabályai
    6. fejezet: A háború törvényei
    7. fejezet: Mentesülés a katonai szolgálat alól
    8. fejezet: Nem zsidó fogolynő és a betérés
 
4. A Messiás a középkori zsidó filozófia fényében
    Ráv Szöádjá Gáon: Emunot Vödéot: Hitek és elvek
    A tagadhatatlan megváltás
    Maimonidész: A Messiás szabályai
    11. fejezet: Milyen a zsidó Messiás
    12. fejezet: A Messiás kora
    Náchmanidész: Sáár hágmul: A jutalom kapuja
    Az „Eljövendő Világ”: vita Maimonidésszel
    A megváltás kora: Maimonidész kontra Nachmanidész
    1. fejezet: Maimonidész messianizmusa
    2. fejezet: Náchmanidész gyökeresen új világa
    3. fejezet: A csodálatos és a természetes összehangolása
 
5. Kabbala Zsidó misztika
    A ljadi Snéur Zálmán rabbi: Tánjá: A közepesek könyve
    37. fejezet: A világ célja, a messiási kor
    A teremtéstől a messiásig
    1. fejezet: Az otthon: a teremtés oka
    2. fejezet: A teremtés lényege
    3. fejezet: Az állandó teremté
    4. fejezet: A fizikai világ célja
    5. fejezet: Judaizmus: egy radikális vallás
    6. fejezet: Fényt hozni a sötétségbe
    7. fejezet: Erő és fény a reménytelenségből és a sötétségből
    8. fejezet: Diadalmenet
 
6. A Messiás a modernkori zsidó filozófia fényében
    Rabbi Menáchem Mendel Schneerson:
    Fény az alagút végén
    A Messiás szamara
    Milyen lesz a feltámadás kora?
    Rabbi Aryeh Kaplan: A zsidó hit alapjai
    A messiást megelőző korszak
    A messiási korszak
    Milyen lesz a zsidó Messiás?
 
7. Mellékletek
    Messiás: Judaizmus kontra Kereszténység
    1. fejezet: Utal-e a zsidó biblia Jézusra, mint messiásra?
    2. fejezet: Személyes kapcsolat Istennel
    3. fejezet: A szentháromság és a zsidóság
    4. fejezet: Gyakran ismétlődő kérdések
    Oberlander Báruch rabbi Köves Slomó rabbi
    Hangulat, öltözék és nyelv az ókori Izraelben
    Rabbi Menáchem Mendel Schneerson:
    Békés-e a békefolyamat a Közel-keleten?
    Idézetek és anekdoták a Messiásról
A lubavicsi rebbe: A világ kora
8.Források
 
Megszakítás