Források
1. A Biblia:
1. A Bírák könyve, Fischer Gyula fordítása (IMIT kiadása, Budapest 1900).
2. Részletek a Berenstein Béla féle Biblia fordításából.
2. A Talmud:
1. A szentföldi letelepedés törvénye, Hákol máálin löerec jiszráél… című disputáció. A Talmud, Kötubot traktátusának 13. fejezetéből, Feig András fordítása. Lektorálta Köves Slomó.
2. A hajnövesztés és a messiás törvényei, Melech misztápér böchol jom… című disputáció. A Talmud, Táánit traktátusának 2. fejezetéből, Feig András fordítása. Lektorálta Köves Slomó.
3. Háláchá
Maimonidész művei:
1. Misné Torá, Hilchot Jöszodé Hátorá, A Tóra alapjainak szabályai7–10. fejezetei, Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely István.
2. Misné Torá, Hilchot Bét Hábechirá, A Szentély építésének szabályai 1-4. fejezet fejezetei, Selenau Magdolna fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely István.
3. Misné Torá, Hilchot Meláchim Umilchámotéhem, A királyok szabályai 6–8., 11–12. Feig fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Akácz Zoltán.
4. A Messiás a középkori zsidó filozófia fényében:
1. Ráv Szöádjá Gáon: Emunot Vödéot Hitek és elvek, 8. értekezés 1. fejezet, Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Akácz Zoltán.
2. Náchmanidész: Sáár hágmul A jutalom kapujának egy része, Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Akácz Zoltán.
3. Maimonidesz kontra Náchmanidesz, a Máchsevet háchászidut cikksorozat alapján, írta Joél Káhn rabbi. Feig András fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely István.
5. Kabbala Zsidó misztika:
1. A kabbalisztikus Széder Histálselut és a „lélek térképe” Nógrádi Bálint munkája.
2. A ljadi Rabbi Snéur Zálmán: Tánjá Közepesek könyve, 37. fejezet. Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely István.
3. A teremtéstől a Messiásig, a Máchsevet háchászidut cikksorozat alapján, írta Joél Káhn rabbi. Szent­györ­gyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely István.
6. A Messiás a modernkori zsidó filozófia fényében
A lubavicsi rebbe írásai alapján:
1. Rabbi Simon Jacobson, Toward a Meaningful Life egyik fejezete, Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely István.
2. A Messiás szamara, Likuté Szichot, III. kötet, 854–862. oldal., Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely István.
3. Milyen lesz a feltámadás kora?, Feig András fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Akácz Zoltán
Rabbi Aryeh Kaplan:
4. The Handbook of Jewish Thought (A zsidó hit alapjai), Jeruzsálem, 1979, 24–25. fejezete. Feig András fordítása. Lektorálta Köves Slomó.
5. A The Real Messiah? A Jewish Response to Missionaries című könyvből, Mikes Katalin fordítása. Lektorálta Naftali Kraus.
7. Mellékletek
1. Rabbi Bentzion Kravitz A The Jewish Response to Missionaries című könyvből, Feig András fordítása. Lektorálta Köves Slomó.
2. Oberlander Báruch rabbi, Köves Slomó rabbi: Hangulat, öltözék és nyelv az ókori Izraelben História folyóirat, 2004/5
3. A béke folyamatról, a lubavicsi rebbe irásai alapján, fordította Feig András. Lektorálta Köves Slomó.
4. Idézetek és anekdoták a Messiásról, fordította Feig András. Lektorálta Köves Slomó.
5. A világ kora, a lubavicsi rebbe 5722. 1962. tévét 18-án írt angol nyelvű leveléből, fordította Mikes Katalin.
Megszakítás