Salamon fő tisztviselői

 

1. És király volt Salamon egész Izraél fölött.

2. És ezek az ő vezérei: Azarjáhú, Cádók fia, a pap.

3. Elíchóref és Achíja, Sísa fiai, írók; Jehósáfát, Achílúd fia, a kancellár;

4. Benájáhú, Jehójádá fia, a sereg fölött; Cádók és Ebjátár papok.

5. Azarjáhú, Nátán fia, a tiszttartók fölött; Zábúd, Nátán fia, pap, a király barátja.

6. Achísár a ház fölött; Adónírám, Abda fia, a robot fölött.

7. Salamonnak volt tizenkét tiszttartója egész Izraél fölött, azok ellátták a királyt és házát: egy hónapig az évben volt mindegyiknek a dolga, hogy ellássa.

8. És ezek a neveik: Ben-Chúr, Efraim hegységében.

9. Ben-Déker Mákacban, Sáalebímben, Bét-Sémesben, Élónban, Bet Chánánban.

10. Ben-Chészed Arubbótban; övé volt Szókhó és Chéfer egész vidéke.

11. Ben Abínádáb: Dór egész kerülete, Táfat, Salamon leánya, lett a felesége.

12. Báana, Achílúd fia: Táanákh éa Megiddó meg egész Bét-Seán, mely Cáretán mellett van Jizreélen alul, Bét-Seántól Abél-Mechóláig egészen túl Jokmeámon.

13. Ben-Géber Rámót-Gileádban; övéi voltak Jáír, Menasse fiának falvai, melyek Gileádban vannak, övé Argób területe, mely Básanban van, hatvan nagy város, fallal és rézreteszszel.

14. Achínádáb, Iddó fia: Máchanájimban.

15. Achímáac Naftalíban; ő is nőül vette Salamon leányát, Bászemátot.

16. Báana, Chúsáj fia, Ásérban és Beálótban.

18. Jeliósáfát, Párúach fia Jisszákhárban.

19. Simeí, Éla fia, Benjáminban.

20. Géber, Úri fia, Gileád országában Szíchónnak az emóri királyának és Ógnak Básán királyának országában. És egy tiszttartó, ki az országban volt.

21. Jehúda és Izraél sokan voltak, annyian mint a fövény, mely a tenger mellett van, sokaságra; ettek, ittak és örvendeztek.