A lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi
beszéde nyomán

 

A zsidó vallás talán legismertebb jelképe a két törvénytábla, melyet az Örökkévaló, miután rávéste a Tízparancsolatot, Mózesnek átadott. A két kőtábla látható zsidó könyvek, a Biblia, imakönyvek borítóján, zsinagógák tóraszekrény-takaróin és számtalan más helyen. A törvénytáblákat általában egyenes aljjal és lekerekített felső résszel ábrázolják.

Míg az Írott tan nem tartalmazza a törvénytáblák alakjának leírását, a Szóbeli tan, amely az Írott tan szavait magyarázza, fontos adatokkal szolgál e tekintetben is. A Szóbeli tan pedig egyáltalán nem említi, hogy a törvénytáblák felső része lekerekített lett volna. Éppen ellenkezőleg!

A Talmud pontosan megadja a törvénytáblák méretét: hosszuk hat tefách (tenyér, kb. 8 cm.), szélességük is hat tefách, vastagságuk három tefách volt (Bává Bátrá 14a.). Már ebből a leírásból is arra következtethetünk, hogy a törvénytáblák alja is, teteje is szögletes volt (6 x 6 tefách). A Talmud azt is leírja, hogy a törvénytáblák 12 (6+6) tefách-nyi helyet foglaltak el a Frigyládában, melyben őrizték őket, és teljesen kitöltötték a Frigyláda belsejét, vagyis nem volt abban “kihasználatlan” tér. Ha a törvénytáblák felső része lekerekített lett volna, nem töltötték volna ki teljesen a Frigyládát.

 

A kőtáblák eredeti alakja

 

Az elterjedt téves ábrázolás

 


Egyetlen zsidó forrás sem tartalmaz utalást arra, hogy a törvénytáblák felső része lekerekített lett volna. Ennek ellenére a mai zsidó ábrázolások többségén lekerekített felsőrészű kőtáblák láthatók. Ennek oka nem más, mint a régebbi korok elkerülhetetlen nem zsidó behatása.

Régebben a legtöbb nyomda, ahol a zsidó könyveket nyomták, nem zsidók tulajdonában állt. Ezekben a nyomdákban a nyomdászok a zsidó könyvek címlapjára valószínűleg a törvénytáblák általuk ismert – lekerített felsőrészű – ábrázolását tették. Amikor a zsidók kézbe vették ezeket a könyveket, nem sokat törődtek ezzel; túlságosan lefoglalta őket a könyvek tartalma. Az ábrázolásmód megmaradt, és az egymást követő nemzedékek, korok alatt idővel megszokottá vált

A Tízparancsolat, a Tóra alapját képezi. Bölcseink azt tanították, hogy a Tízparancsolat a Tóra foglalata. Ideje már, hogy a törvénytáblákat a hiteles leírásoknak megfelelően ábrázoljuk.