1. És ezek Dávid utolsó szavai. Úgymond Dávid, Jisáj fia, úgymond a magasra emelt férfiú, fölkentje Jákób Istenének, kedves dalosa Izraelnek. 
 
2. Az Örökkévaló szelleme szólt bennem, s az ő szava nyelvemen van. 
 
3. Mondta Izrael Istene, nekem szólt Izrael sziklája: Aki embereken uralkodik igazként, aki uralkodik istenfélelemmel, 
 
4. mint reggelnek virradása, midőn felsüt a nap, mint reggel felhők nélkül, midőn fénytől, esőtől pázsit kel a földből. 
 
5. Nem olyan-e az én házam Isten előtt? Bizony örök szövetséget szerzett velem, mindenestől rendezettet és őrzöttet; mert minden üdvömet és minden kívánságot, nemde ő sarjasztja? 
 
6. De az alávalók mint ellökött tüske, mindannyian, mert azt kézzel nem foghatják. 
 
7. Ember, ki hozzájuk nyúl, teljesen fegyverkezik vassal és dárdanyéllel; tűzben kell azokat elégetni azon helyen. 
 
8. Ezek Dávid vitézeinek nevei: Az ülésben elölülő, Tachkemóni, a harcosok feje ő, az ecni Adínó, nyolcszáz elesett mellett állt egyszerre. 
 
9. Utána Eleázár, Dódó fia, Achóchi fia; a három vitéz közül volt Dáviddal, mikor elszántan küzdöttek a filiszteusok ellen, kik odagyűltek harcra és elhúzódtak Izrael emberei: 
 
10. ő fölkelt és verte a filiszteusokat, míg keze ki nem fáradt és keze hozzá nem ragadt a kardhoz; és szerzett az Örökkévaló ama napon nagy győzelmet, a nép pedig visszament utána, csak kifosztásra. 
 
11. Utána Samma, Ágé fia, a Hárárbeli; összegyűltek a filiszteusok csapatba, és volt ott egy telek mező tele lencsével, és a nép megfutamodott a filiszteusok elől. 
 
12. Odaállt a telek közepére, megmentette azt és megverte a filiszteusokat; és szerzett az Örökkévaló nagy győzelmet. 
 
13. Lementek egyszer hárman a harminc főbb vitéz közül és elérkeztek aratáskor Dávidhoz Adullám barlangjába; a filiszteusok csapatja pedig táborozott Refáim völgyében, 
 
14. Dávid akkor a hegyvárban volt, a filiszteusok őrse pedig akkor Bét-Léchemben volt. 
 
15. És kívánkozott Dávid és mondta: Ki ad nekem vizet innom Bét-Léchem kútjából, mely a kapuban van?
 
16. Erre áttört a három vitéz a filiszteusok táborán és vizet merítettek Bét-Léchem kútjából, mely a kapuban van, vették és elhozták Dávidhoz; de nem akarta meginni, hanem kiöntötte azt az Örökkévalónak. 
 
17. Így szólt: Távol legyen tőlem, Örökkévaló, hogy ezt cselekedjem; azon férfiaknak vérét igyam-e, kik életük veszélyével mentek? És nem akarta meginni.
 
 

Dávid vitézei

 

 
18. Ezeket tette a három vitéz. Abisáj pedig, Jóábnak, Czerúja fiának, a testvére – ő a harmincoknak feje, és ő forgatta dárdáját háromszáz elesett fölött; s neki neve volt a harmincok közt. 
 
19. A harmincoknál bizony kiválóbb volt és vezérük lett, de a hárommal föl nem ért. 
 
20. Benájáhú, Jehójádá fia, derék ember, tettekben nagy, Kabczeélból; ő verte meg Móáb két hősét és ugyanő ment le és verte meg az oroszlánt a veremben a hóesés napján. 
 
21. Ugyanő vert meg egy feltünő termetű egyiptomi embert, az egyiptominak kezében dárda volt, ő meg lement hozzá pálcával; kiragadta a dárdát az egyiptominak kezéből és megölte őt saját dárdájával. 
 
22. Ezeket tette Benájáhú, Jehójádá fia; neki neve volt a vitézek, a harmincok közt. 
 
23. A harmincoknál kiválóbb, de a hárommal föl nem ért; és tette őt Dávid a szolgálatához. 
 
24. Aszáél, Jóáb testvére a harminc közt; Elchánán, Dódó fia, Bét-Léchemből. 
 
25. A Charódbeli Samma; a Charódbeli Elíká. 
 
26. A Péletbeli Chélecz; a Tekóabeli Íra, Ikkés fia. 
 
27. Az Anátótbeli Abíézer; a Chúsabeli Mebunnáj. 
 
28. Az Achóachbeli Czalmón; a Netófabeli Máharáj. 
 
29. A Netófabeli Chéleb, Báana fia; Ittaj, Ríbaj fia, a Benjáminbéli Gibeából. 
 
30. A Pirátonbeli Benájaíhú; Chiddáj, Gáas völgyeiből. 
 
31. Az Arábabeli Abí-Albón; a Barchúmbeli Azmávet. 
 
32. A Sáalbónbeli Eljáchba; Jásén fiai: Jónátán. 
 
33. Harárbeli Samma; az Arárbeli Achíám, Sárár fia. 
 
34. A Máakhabeli Elífélet Achaszbáj fia; a Gílóbeli Eliám Aehítófel fia. 
 
35. A Karmelbeli Checzráj; az Érebbeli Páaráj. 
 
36. Jigeál, Nátán fia, Czóbából; a Gádbeli Báni. 
 
37. Az ammóni Czélek; a Beérótbeli Nácharáj, Jóábnak Czerúja fiának fegyverhordója. 
 
38. A Jéterbeli Íra; a Jéterbeli Gáréb. 
 
39. A chittita Úrija. Mindössze harminchét.