Dávid értesül Saul haláláról

 
1. Volt Sául halála után – Dávid pedig visszatért Amálék megverése után és maradt Dávid Cziklágban két napig. 
 
2. volt a harmadik napon íme egy ember jön a táborból Sául mellől; ruhái megszaggatva és föld a fején; és volt, mikor bement Dávidhoz, földre vetette magát és leborult. 
 
3. És mondta neki Dávid: Honnan jössz? Szólt hozzá: Izrael táborából menekültem. 
 
4. Erre szólt hozzá Dávid: Hogy történt a dolog, mondd csak meg nekem. Mondta: Hogy megfutamodott a nép a harcból, sokan el is estek a nép közül és meghaltak, Sául és fia Jónátán is meghaltak. 
 
5. És szólt Dávid az ifjúhoz, aki hírt mondott neki: hogyan tudod, hogy meghalt Sául meg fia Jónátán? 
 
6. Szólt az ifjú, aki hírt mondott neki: Véletlenül ott voltam a Gilbóa hegyén és íme Sául, amint támaszkodik dárdájára s íme, a szekérhad és a lovasok, utolérték. 
 
7. Hátrafordult és meglátott; akkor szólított engem, és mondtam: itt vagyok. 
 
8. Ekkor mondta nekem: ki vagy? Szóltam hozzá: amáléki vagyok.
 
9. És szólt hozzám: Állj csak mellém és ölj meg, mert megragadott a görcs, mert egészen bennem van még a lelkem. 
 
10. Melléje álltam és megöltem, mert tudtam, hogy nem marad életben elesése után. Akkor vettem a fején levő koronát és a karján levő karkötőt és idehoztam uramhoz. 
 
11. Ekkor megragadta, Dávid a ruháit és megszaggatta azokat, meg mind az emberek is, kik nála voltak. 
 
12. Gyászt tartottak, sírtak és böjtöltek estig Sául miatt, fia Jónátán miatt, az Örökkévaló népe miatt és Izrael háza miatt, hogy elestek a kard által. 
 
13. És szólt Dávid az ifjúhoz, aki hírt mondott neki: Honnan való vagy? Mondta: Egy jövevény amáléki embernek vagyok a fia. 
 
14. Ekkor szólt hozzá Dávid: Hogyan nem féltél kinyújtani kezedet, hogy elpusztítsad az Örökkévaló fölkentjét! 
 
15. Erre hívott Dávid egyet a legények közül és mondta: Lépj ide, támadj rá! Leütötte és meghalt. 
 
16. És szólt hozzá Dávid: Véred a fejeden, mert saját szád vallott ellened, mondván: én öltem meg az Örökkévaló fölkentjét. 
 
17. Ekkor elmondta Dávid ezt a gyászdalt Sául fölött és fia Jónátán fölött. 
 
18. Mondta, hogy tanítsák Jehúda fiait az íjra; íme írva van az Igazak könyvében.
 
19. A dísz, oh Izrael, magaslatodon megölve! Mint estek el a vitézek! 
 
20. Ne jelentsétek Gátban, hírül ne adjátok Askelón utcáin, hogy ne örvendjenek a filiszteusok leányai, ne ujjongjanak a körülmetéletlenek leányai! 
 
21. Gilbóa hegyei, se harmat, se eső ne legyen rajtatok, se termékeny mezőség; mert ott vettetett el a vitézek pajzsa, Sáulnak pajzsa, nem kenve olajjal. 
 
22. Elesettek vérétől, vitézek zsírjától Jónátán íja nem hátrált meg, és Sáulnak kardja üresen nem tért vissza.
 
23. Sául és Jónátán a szeretni valók és kedvesek éltükben, még holtukban sem váltak el; sasoknál gyorsabbak voltak, oroszlánoknál bátrabbak. 
 
24. Izrael leányai, Sául fölött sírjatok, aki öltöztetett titeket bíborba és gyönyörűségbe, aki juttatott arany ékességet öltözéktekre. 
 
25. Mint estek el a vitézek a harc közepette! Jónátán, magaslatidon megölve! 
 
26. Búban vagyok miattad, testvérem Jónátán, kedves voltál nekem nagyon, csodásabb volt nekem szereteted asszonyok szereteténél. 
 
27. Mint estek el a vitézek, és odavesztek a harc fegyveri!