A tfilin a zsidó nép különleges micvája. Különlegességét az adja, hogy látható összeköttetést jelent a zsidó nép és az Örökkévaló között. Tárgyi, nagyon is valóságos eszköz, melyet a zsidó férfiak – 13 éves koruktól fogva – a karjukra kötnek, jelképezve a testi, és a fejükre, szimbolizálva szellemi erőt.

A Tóra jelnek hívja a tfilint Izrael és az Örökkévaló között. Csak hétköznap viselik, szombaton és ünnepeken nem, hiszen egy másik jel, a szombat, illetve az ünnep tanúskodik mellettünk a körülmetélés jele mellett. A tfilint négy helyen említi a Tóra, ám a tórai szövegből szinte semmit nem tudunk meg arról, hogy hogy néz ki, miből készül, milyen részekből áll, milyen színű és azt sem, hogy hogyan használjuk. Minden további részlet a szóbeli tannal került a hagyományba.

Eszerint a tfilin két feketére festett bőrdobozból és az ezekhez tartozó bőrszíjakból áll. A dobozok belsejében vékony állatbőrre írt tekercseket találunk, melyeken a tfilinről szóló négy tórai idézet, illetve az azokat megelőző és követő mondatok szerepelnek. A fejre való tfilinben négy külön rekeszben négy kis tekercs található, a kézre való tfilinben pedig egy tekercsen szerepel mind a négy idézet.

A szöveget egy szófer, vagyis tóramásoló írja kézzel, lúdtollal pergamentekercsre, különleges fekete tintával. A tfilineket néhány évente ellenőriztetik a szóferrel, aki kinyitja a dobozokat, és megvizsgálja, hogy minden betű ép-e.

Bölcseink azt mondják, hogy a tfilin különleges védelmet biztosít a zsidó népnek, ahogy a Tórában olvassuk (5Mózes 28:10): „És látják a föld népei, hogy az Örökkévaló nevével neveztetsz, és félnek majd tőled”. A Talmud (Bráchot 6a) szerint ez a fejre való tfilinre utal, amin rajta van Isten nevének a kezdőbetűje, hiszen ez az, melyet láthatóan viselnek (míg a kézre való tfilin rejtve van).

A Rebbe micvakampányai közül a tfilinkampány volt a legelső. Célja az volt, hogy attól függetlenül, hogy valaki milyen mértékben tartja meg a parancsolatokat, lehetőleg minden nap tegye fel a tfilint, az imaszíjakat. A Rebbe 1967. június 3-án, három nappal a hatnapos háború kirobbanása előtt hirdette meg ezt a kampányt. A Siratófal visszafoglalása után a Rebbe a korábbinál is nagyobb erővel ösztönözte a hászidjait arra, hogy minél több zsidó férfinak kössék fel a tfilint. Mára szinte mindennapos látvánnyá vált a világ bármely pontján, forgalmas kereszteződésekben, nemzetközi repülőtereken, világméretű rendezvényeken, hogy – többnyire fiatal – Chábád hászidok az arra vetődő zsidóknak segítenek tfilint rakni és egy rövid imát elmondani. Számos útkereső zsidó számára éppen a tfilint ajánló hászidokkal való találkozás mutatta meg az ősi hagyományok felé vezető irányt.

Fotó: Wikipedia

Megszakítás