Jirát sámájim – az Ég félelme, istenfélelem

Az Ég ebben az esetben spirituális helyet jelöl és mintegy az Örökkévaló szinonimájaként szolgál. Isten természetesen nincs sehol és mégis mindenhol ott van, nem határozza meg Őt semmiféle tér vagy idő. Az istenfélelem a vallásos zsidó ember egyik legmeghatározóbb értéke.

A Talmud (Sábát 31a) szerint az az ember, aki jól ismeri a Tórát, de hiányzik belőle az istenfélelem, az olyan, mint akinek a kezében van a kincseskamra ajtajának a kulcsa, ám a palota kapuját nyitó kulcs nincs nála, így be sem tud jutni, vagyis a kincseskamra kulcsa teljességgel hasznavehetetlen a számára.

A jirát sámájim, bár szó szerint félelmet jelent, ideális esetben valójában sokkal több az égi ítélettől vagy büntetéstől való félelemnél.

Magyarul talán úgy fejezhetjük ki, hogy az embernek félnie kell Istent, nem pedig félnie kell Tőle. Az istenfélelem az Örökkévaló és az általa létrehozott teremtés félelemmel vegyes csodálatát és tiszteletét jelenti.

A Talmud (Bráchot 33a) kijelenti: A világon minden dolog az Ég kezében van, kivéve az Ég félelmét, a jirát sámájimot. Vagyis

az egyetlen dolog a világon, ami igazán az ember saját kezében van és a saját döntésétől függ, az az, hogy milyen spirituális nézőpontból közelíti meg, látja és értelmezi a világot.

A legjobban a két zsidó bába, Sifra és Puá történetével világíthatjuk meg, mi is valójában ez az istenfélelem. Ez a két bátor asszony az életét is kész volt feláldozni, mert nem féltek senki mástól, csakis Istent félték és az Ő parancsolatait követték. Az egyetlen dolog, ami arra vezethet valakit, hogy fáraó, élet-halál urának parancsát megtagadja, egy valami más, magasabb, tisztább hatalomtól való félelemből eredhet. Ez utóbbi félelem azonban nem az élet féltése, hanem éppen az a nagyszerű, csodálattal és tisztelettel vegyes félelem, ami a vallásos zsidó élet alapvető érzése. 

Mi semáámin lo mefáched – aki hisz, az nem fél, tartja a mondás. Vagy ahogy az Ádon olám (Világ ura) kezdetű imában olvassuk: Velem van az Örökkévaló és nem félek.

Fotó: Nick Scheerbart on Unsplash

Megszakítás