Címke archívuma: Szentély

És adtak az Isten házának aranyat

  1. És mondta Dávid király az egész gyülekezetnek: Az én fiam Salamon, az az egy, akit kiválasztott Isten, fiatal és gyönge; a munka pedig nagy, mert nem ember számára lesz a vár, hanem az Örökkévaló az Isten számára. 2. Én minden erőmhöz képest előkészítettem Istenem háza számára az aranyat az arany, az ezüstöt az ezüst,… Tovább És adtak az Isten házának aranyat

Bővebben »

Jehóás királysága

 A templom kijavítása   1. Hét éves volt Jehóás, mikor király lett. 2. Jéhú hetedik évében király lett Jehóás és negyven évig uralkodott Jeruzsálemben; anyjának neve Cibja Beér-Sébából. 3. És tette Jehóás azt, ami helyes az Örökkévaló szemeiben minden napjaiban, mivel Jehójádá pap tanította őt. 4. Csak a magaslatok nem szűntek meg; a nép… Tovább Jehóás királysága

Bővebben »

A Szent Fal

Amikor Salamon király elkezdte felépíteni a jeruzsálemi Szentélyt, megjelent előtte egy angyal, és így szólt: – „Salamon, Dávid fia, tudnod kell, hogy a szent épület, amit fel akarsz építeni, az egész népé kell, hogy legyen! Ezért hát egyesítsd egész Izraelt, és hagyd, hogy mindenki részt vegyen a munkában, erejének és képességének megfelelően.” Salamon tehát felhívást… Tovább A Szent Fal

Bővebben »

A Frigyláda átvitele

 1. Akkor egybegyűjtötte Salamon Izraél véneit és mind a törzsek fejeit, Izraél fiai atyai házainak fejedelmeit, Salamon királyhoz Jeruzsálembe, hogy fölvigyék a Örökkévaló szövetségének ládáját Dávid városából, az Ción.    2. Egybegyűltek tehát Salamon királyhoz mind az Izraél emberei az Étánim havában ünnepkor az a hetedik hónap.    3. És eljöttek mind az Izraél vénei; és… Tovább A Frigyláda átvitele

Bővebben »

Salamon palotája

 A hét évig tartó építkezés   1. A maga házát pedig építette Salamon tizenhárom évig, és bevégezte egész házát.    2. És építette a Libánon erdőházat: száz könyök a hossza, ötven könyök a szélessége és harminc könyök a magassága; négy sor cédrus-oszlopon és cédrusgerendák az oszlopokon.    3. És bepadlózva cédrussal felülről azon termek fölött, melyek az… Tovább Salamon palotája

Bővebben »

A templomépítés

 A szentély építése   1. És volt a négyszáznyolcvanadik évben, miután kivonúltak Izraél fiai Egyiptom országából, a negyedik évben – Zív havában, az a második hónap, hogy király volt Salamon Izraél fölött, fölépítette a házat az Örökkévalónak.    2.  A ház pedig, melyet épített Salamon király az Örökkévalónak, hatvan könyök a hossza, húsz a szélessége és… Tovább A templomépítés

Bővebben »

Salamon hírneve

 A templomépítés előkészületei   Salamon pedig uralkodott mind a királyságokon a folyamtól a filiszteusok földjéig, meg Egyiptom határáig: hoztak ajándékot és szolgáltak Salamonnak életének minden napjaiban. Volt pedig Salamonnak élelme egy napra: harminc kór lángliszt és hatvan kór liszt; tíz hízlalt ökör és húsz legelős ökör meg száz juh; az őzön, szarvason, dámvadon és… Tovább Salamon hírneve

Bővebben »

A Jeruzsálemi Szentély alaprajza

A Jeruzsálemi Szentély alaprajza   1.     A női karzat kapuja – שער עזרת נשים 2.     A női karzat – עזרת נשים 3.     A názir kamrája – לשכת הנזירים 4.     Az olaj kamrája – לשכת השמנים 5.     A leprás kamrája – לשכת המצורעים 6.     A fa kamrája – לשכת העצים 7.     Az izraeliták udvarához vezető lépcsők… Tovább A Jeruzsálemi Szentély alaprajza

Bővebben »

Csúszómászó a Szentélyben

15. misna Csúszómászó a Szentélyben (טו) שֶׁרֶץ שֶׁנִמְצָא בַּמִּקְדָּשׁ, כֹּהֵן מוֹצִיאוֹ בְּהֶמְיָנוֹ, שֶׁלֹּא לְשַׁהוֹת אֶת הַטּוּמְאָה; דִּבְרֵי רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה. 92. §. Akár még szombaton is, ha találnak egy elpusztult tisztátalan csúszómászót a Szentélyben, akkor azt egy kohén vigye ki, de hogy tisztátalanná ne váljék, nem érintheti a kezével, hanem csak a derékszíjával. A… Tovább Csúszómászó a Szentélyben

Bővebben »

Hogy bemutassanak illatos áldoza­tokat

  1. Ekkor Darjáves király parancsot adott, és kutatták a kincsesházban, a hová leteszik az írásokat ott Bábelben; 2. és találtatott Achmetában, a Média tartomány­ban levő fővárosban egy tekercs, s így volt benne írva: Emlékezetül. 3. Kóres királynak első évében, Kóres király parancso­latot adott, Isten háza Jeruzsálemben – a ház főlépit­tessék, mint oly hely, ahol… Tovább Hogy bemutassanak illatos áldoza­tokat

Bővebben »

Kezdették felépiteni Isten házát

  1. És prófétált Chaggáj próféta és Zekharja Iddó fia, a próféták a zsidók számára, kik Jehúdában és Jeruzsá­lemben voltak, Izraél Istenének nevében, mely fölöttük volt. 2. Ekkor fölkeltek Zerubbábel, Seáltiél fia és Jésúa, Jóczádák fia és kezdették felépíteni Isten házát, amely Jeruzsálemben van s velük Istennek prófétái, támo­gatva őket. 3. Abban az időben jött… Tovább Kezdették felépiteni Isten házát

Bővebben »

Hadd építsünk veletek, úgy mint ti

  1. És meghallották Jehúda és Benjámin ellenségei, hogy a számkivetettség fiai templomot építenek az Örökké­valónak, Izraél Istenének;   2. ekkor odaléptek Zerubbá­belhez és az atyai házak fejeihez és mondták nekik: Hadd építsünk veletek, mert úgy mint ti, keressük mi is a ti Istenteket, és neki áldozunk Észar-Chaddónnak, Assúr királyának napjai óta, aki minket ide fölhozott.… Tovább Hadd építsünk veletek, úgy mint ti

Bővebben »

S fölállították az oltárt a talpazatain

  1. S elérkezett a hetedik hónap, Izraél fiai pedig a városokban voltak, ekkor gyülekezett a nép mint egy ember Jeruzsálembe. 2. S fölkelt Jésúa, Jóczádák fia s test­vérei, a papok és Zerubbábel, Sealtiél fia s testvérei, s fölépítették Izraél Istenének oltárát, hogy hozzanak rajta égőáldozatokat, amint irva van Mózesnek, Isten embe­rének tanában. 3. S… Tovább S fölállították az oltárt a talpazatain

Bővebben »

Így szól Kóres, Perzsia királya

  1. És első évében Kóresnek, Perzsia királyának, midőn beteljesedett az Örökkévaló igéje Jirmeja szájából, föl­ébresztette az Örökkévaló Kóresnek, Perzsia királyának szellemét, és hírt küldött szét egész királyságában s írásban is, mondván: 2. Így szól Kóres, Perzsia királya: Mind a földnek királyságait nekem adta az Örökkévaló, az ég Istene; s ő meghagyta nekem, hogy építsek… Tovább Így szól Kóres, Perzsia királya

Bővebben »

Trumá (2Mózes 25:1–27:19.)

  25. fejezet A szentély építéséhez való anyag   1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:  2. Szólj Izrael fiaihoz, hogy hozzanak nekem: ajándékot; minden embertől, akit szíve arra ösztönöz, vegyétek el a nekem szánt ajándékot.  3. És ez az ajándék, melyet tőlük elvegyetek: Arany, ezüst és réz;  4. kék bíbor, piros bíbor, karmazsin és bisszus, meg kecskeszőr;  5. pirosra… Tovább Trumá (2Mózes 25:1–27:19.)

Bővebben »

Vájákhél (2Mózes 35:1–38:20.)

  35. fejezet A szombat    1. Mózes egybegyűjtötte Izrael fiainak egész községét és mondta nekik: Ezek azok a dolgok, amelyeket parancsolt az Örökkévaló, hogy megtegyétek azokat.  2. Hat napon át végeztessék munka, de a hetedik napon legyen nálatok szentség, szombati nyugalom az Örökkévalónak; mindenki, aki azon munkát végez, ölessék meg.  3. Ne gyújtsatok tüzet mind a ti… Tovább Vájákhél (2Mózes 35:1–38:20.)

Bővebben »

Pekudé (2Mózes 38:21–40:38.)

  38. fejezet   21. Ezek felszámolásai a hajléknak, a bizonyság hajlékának, amelyeket megszámláltak Mózes parancsa szerint: a leviták szolgálata, Itámár, Áron, a pap fia által.  22. Becálél, Uri fia, Chúr fia, Júda törzséből elkészítette mindazt, amit parancsolt az Örökkévaló Mózesnek;  23. és vele együtt Oholiov, Achiszómoch fia, Dán törzséből, faragómester, takács és hímző, kék bíborral, piros bíborral… Tovább Pekudé (2Mózes 38:21–40:38.)

Bővebben »

A szentélyi sátor Sílóban

 A szentélyi sátor Sílóban   1. Egybegyűlt Izraél fiainak egész községe Sílóba és odahelyezték a találkozás sátorát; az ország meghódítva volt részükre.   Az ország többi részének összeírása   2. De maradtak Izraél fiai között, kik nem kapták meg birtokukat: hét törzs.  3. Szólt tehát Józsua Izraél fiaihoz: Meddig lustálkodtok, nem menvén el az országot elfoglalni, melyet… Tovább A szentélyi sátor Sílóban

Bővebben »