Tartalom
1. Biblia
Rási szemelvények Börésit 3 hetiszakasz
    Mózes harmadik könyve dióhéjban
    Szemelvények Rási kommentárjából
    Eszter könyve – új magyar fordítás
    Az étkezés és áldásai a Bibliában
2. Talmud
    A Misna és legfontosabb kommentárjai
    Chulin 7. fejezet: Bászár sönitálém min hájáin:
    A felügyelet nélkül hagyott hús
    Mönáchot 4. fejezet: Hilchot Cicit: A cicit törvényei
3. Háláchá – Zsidó jog
    Maimonidész: Az áldások szabályai
    10. fejezet: Az alkalmi áldások
    Maimonidész: A tiltott ételek szabályai
    3. fejezet: A tej, a tojás, a sajt és a vaj
    9. fejezet: A tejes és a húsos
    Sulchán Áruch – A „terített asztal”
    170. fejezet: Az étkezéskor betartandó illemszabályok
    171. fejezet: Nem szabad lekicsinylően bánni az étellel
    181. fejezet: Az étkezés utáni kézmosás törvénye
    184. fejezet: Az étkezés utáni áldások helye és ideje
    Birchot Hánehenin: Az étkezés áldásai
    A ljadi-i rabbi Snéur Zálmán: Szidur Háráv
    Az étkezés előtti kézmosás törvényei
    Az étkezés előtti áldások rendje 1. fejezet
    Az étkezés áldásainak gyakorlati útmutatója
    Hayim Halevy Donin: Az étkezés törvényei
    Németh Zoltán beszélget Oberlander Báruch rabbival:
    Kóser étkezés egyetemistáknak.
4. Az étkezés és áldásai a zsidó filozófia fényében
    Rabbi Jehudá Hálévi: Kuzári: A kazár király értekezései
    Az áldások jelentősége
    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:
    A tiltott eledelek parancsolatai
    Rabbi Áháron Hálévi: Széfer Háchinuch – A 613 parancsolat
    3. micva: A szökőín fogyasztásának tilalma
    73. micva: Az összemarcangolt állat fogyasztásának tilalma
    92. micva: A hús és a tej együtt főzésének tilalma
    159. micva: A nyolc csúszómászó rituális tisztátalansága
    451. micva: A schitá, a rituális vágás előírása
    A lubavicsi rebbe:
    A kóser étkezés kabbalisztikus jelentése
    Enni és Imádkozni
    Hayim Halevy Donin: A lélek eledele
    Zalman I. Posner: Elavultak-e a kóserság törvényei?
5. Az ima gyakorlata
    Látogatás Isten Házában
    Az ima mozdulatai
    Útmutatás az imakönyvhöz
    A kádis elmondásának szabályai
    A csók: a vallásos odaadás kifejezése
    Mit tegyünk ha felhívnak a Tórához?
    A zsinagóga szótára
    Jasa Heifetz és az ima
6. Kabbala – Zsidó misztika
    Rabbi Joszéf Jichák Schneerson:
    Stut dökdusá: A racionális és az irracionális:
    1. fejezet: A világ nemesítésének célja
    2. fejezet: Az ember két lelke
    3. fejezet: A bolondság szelleme és a bűn
    4. fejezet: A lélek esszenciája és attribútumai
    5. fejezet: A bolondság szent szelleme
    Rabbi Menáchem Mendel Schneerson:
    Dirá bötáchtonim: Isteni otthon a fizikai világban
    1. fejezet: A Sechiná lényege
    2. fejezet: A Sechiná legfőbb fölemelkedése és távozása
    3. fejezet: A nagy becsben tartott hetedik
    4. fejezet: A teremtési folyamat célja
    5. fejezet: Vágy az Isteni otthonra
    6. fejezet: „Amit Ő tesz, azt követeli meg”
    7. fejezet: A cádik halála
    8. fejezet: Nemzedékünk küldetése
    9. fejezet: A megváltás
7. Zsidó filozófia
    Rabbi Aryeh Kaplan: A zsidó hit alapjai: A zsidó nép
    A lubavicsi rebbe: A világ kora
8.Források
Megszakítás