Források
1. A Biblia:
1. Mózes harmadik könyve dióhéjban, írta Deutsch Gábor.
2. Szemelvények Rási kommentárjából, Válogatta és fordította: Yaakov. Lektorálta Oberlander Báruch.
3. Eszter könyve, új magyar fordítás, Naftali Kraus összeállítása, kiegészítette Nagy Zsuzsanna.
4. Részletek a Hertz Bibliából (reprint kiadás: Budapest, 1996, Chabad Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület).
5. Táblázatok, Köves Slomó és Oberlander Báruch feldolgozásában.
2. A Talmud:
1. A Misna és legfontosabb kommentárjai, Dr. Eliézer Szegál írása alapján, kiegészítette Oberlander Báruch. Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely István.
2. A felügyelet nélkül hagyott hús, Bászár sönitálém min hájáin című disputáció. A Talmud, Chulin traktátusának 7. fejezetéből, Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó, Büchler András, Cserne István és Oberlander Báruch.
3. A cicit törvényei, Hilchot Cicit című disputáció. A Talmud, Mönáchot traktátusának 4. fejezetéből, Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó, Büchler András, Cserne István és Oberlander Baruch.
3. Háláchá
Maimonidész művei:
1. Misné Torá, Hilchot Bráchot Az áldások szabályai 10. fejezet, Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely István.
2. Misné Torá, Hilchot Máchálot Ászurot, A tiltott ételek szabályai 3., 9. fejezetei, Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely István.
3. Rabbi Joszéf Káro – Rabbi Mose Iszörlisz: Sulchán Áruch, Orách Chájim, Az étkezés szabályai 170–171., 181., 184. fejezetei, Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Akácz Zoltán.
4. Rabbi Snéur Zálmán: Szidur Háráv, Az étkezés előtti kézmosás törvényei, Az étkezés előtti áldások rendje 1. fejezet, Feig András fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Akácz Zoltán.
5. Az étkezés áldásainak gyakorlati útmutatója, Rabbi S. Wagschal Gyakorlati útmutató a kásrúszhoz (Budapest, 2000), fordította Yeshaya P. Balog.
6. Hayim Halevy Donin: Zsidónak lenni… 6. fejezet, fordította Naftali Kraus és Mikes Katalin (Budapest, 1991).
4. A szombat a zsidó filozófia fényében:
1. Rabbi Jehudá Hálévi: Kuzári: A kazár király értekezései 3. esszé 13–17., Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Akácz Zoltán.
2. Maimonidész: More Növochim A tévelygők útmutatója, 3:48., fordította Klein Mór (Pápa, 1890). Lektorálta Köves Slomó és Akácz Zoltán.
3. Rabbi Áháron Hálévi: Széfer Háchinuch 3., 73., 92., 159., 451. micva, Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Akácz Zoltán.
4. A lubavicsi rebbe írása: A kóser étkezés kabbalisztikus jelentése, Likuté Szichot című könyvéből, I., 222–227. old. Feig András fordítása. Lektorálta Köves Slo­mó és Gergely István.
5. A lubavicsi rebbe írásai alapján: Enni és imádkozni, Seleanu Magdolna fordítása.
6. Zalman I. Posner: A zsidó gondolkodásmód 7. fejezet, Simon Sároni fordítása (Budapest, Chabad Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület)
5. Az ima gyakorlata:
1. Hayim Halevy Donin: Látogatás Isten Házában, To Pray as a Jew című könyve alapján.
2. Zalman I. Posner: A zsidó gondolkodásmód részlet a 21. fejezetből, Simon Sároni fordítása (Budapest, Chabad Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület)
6. Kabbala – Zsidó misztika:
1. A kabbalisztikus Széder Histálselut és a „lélek térképe” Nógrádi Bálint munkája.
2. Rabbi Joszéf Jichák Schneerson: Máámár Báti Lögáni, 5710, Feig András fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Akácz Zoltán.
3. Rabbi Menáchem Mendel Schneerson: Máámár Báti Lögáni, 5711, Feig András fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Akácz Zoltán.
7. Zsidó filozófia:
1. Rabbi Aryeh Kaplan: The Handbook of Jewish Thought (A zsidó hit alapjai), Jeruzsálem, 1979, 4. fejezete. Feig András fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Akácz Zoltán.
2. A világ kora, a lubavicsi rebbe 5722. 1962. tévét 18-án írt angol nyelvű leveléből, fordította Mikes Katalin.
Megszakítás