1. Így szól az Örökkévaló: Moábnak három bűntette miatt és négy miatt nem térítem el tőle: amiatt, hogy dóm királyának csontjait elégette mésszé. 
 
2. Majd bocsátok tüzet Moábra, és megemészti Kérijót kastélyait, és meghal zajongás között Moáb, riadás közt, harsona hangja mellett. 
 
3. És kiirtok bírót közepéből, és mind a nagyjait megölöm vele együtt, mondja az Örökkévaló. 
 
4. Így szól az Örökkévaló: Jehudának három bűntette miatt és négy miatt nem térítem el tőle: amiatt, hogy megvetették az Örökkévaló tanát és törvényeit nem őrizték meg, hanem eltévelyegtették őket hazugságaik, melyek után őseik jártak. 
 
5. Majd bocsátok tüzet Jehudára, és fölemészti Jeruzsálem kastélyait. 
 
6. Így szól az Örökkévaló: Izraélnek három büntette miatt és négy miatt nem térítem el tőle: amiatt hogy pénzen adták el az igazat, és a szűkölködőt egy pár saruért. 
 
7. Akik áhítoznak a föld porára a szegényeknek fején és az alázatosaknak útját elhajlítják; s ki apjával mennek a leányhoz, azért hogy megszentségtelenítsék az én szent nevemet. 
 
8. Zálogba vett ruhákon terülnek el minden oltár mellett, és bírságoltaknak borát isszák isteneik házában. 
 
9. Pedig én megsemmisítettem előlük az emórit, kinek mint a cédrusok magassága, olyan a magassága, és hatalmas volt mint a threbinthusok: megsemmisítettem gyümölcsét felül és gyökereit alul. 
 
10. Pedig én hoztalak fel benneteket Egyiptom országából, és vezettelek benneteket a pusztában, negyven évig, hogy elfoglaljátok az emóri országát. 
 
11. És támasztottam fiaitok közül prófétákat, és ifjaitok közül názirokat: Vajon nincs ez így Izraél fiai? – úgymond az Örökkévaló. 
 
12. De inni adtatok bort a náziroknak, és a prófétákra ráparancsoltatok, mondván: ne prófétáljatok!
 
13. Íme én szorítlak ott ahol vagytok, ahogy szorít a szekér, mely telve van kévével. 
 
14. És elvész a menedék a könnyűlábú elől, és az erős sem szedi össze erejét, s a vitéz nem menti meg a lelkét. 
 
15. Aki az íjat fogja, nem áll meg, s a gyorslábú nem menti meg, nem lovon nyargaló nem menti meg lelkét.
 
16. A legbátrabb szívű a vitézek közt meztelenül futamodik ama napon, úgymond az Örökkévaló.