Izráel kiválasztása

 
1. Halljátok ezt az igét, melyet szólt az Örökkévaló rólatok, Izraél fiai, azon egész nemzetségről, melyet felhoztam Egyiptom országából, mondván: 
 
2. Csak titeket ismertelek mind a föld nemzetségei közül; azért megbüntetem rajtatok mind a ti bűneiteket. 
 
3. Vajon mennek-e ketten együtt, hanemha megegyeztek? 
 
4. Vajon ordít-e oroszlán az erdőben, és zsákmánya nincs neki? Vajon hallatja-e fiatal oroszlán hangját a barlangjából, hanemha fogott? 
 
5. Vajon leesik-e madár a földön levő csapdára, és tőr nincs számára? Vajon emelkedik-e tőr a földről, és fogni nem fog? 
 
6. Avagy megfuvatik-e harsona a városban s a nép nem ijed meg? Avagy van-e veszedelem a városban s az Örökkévaló nem tette? 
 
7. Bizony, nem tesz az Úr az Örökkévaló semmit, hanemha nyilvánította titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. 
 
8. Oroszlán ordított: ki nem fél? Az Úr, az Örökkévaló beszélt: ki nem próféta? 
 
9. Hallgassátok a kastélyok fölött Asdódban, meg a kastélyok fölött Egyiptom országában, és mondjátok: gyűljetek össze Sorón hegyein és lássátok a sok zűrzavart őbenne és fosztogatást belsejében. 
 
10. Nem a tudtak egyeneset cselekedni, úgymond az Örökkévaló, akik erőszakot és zsarolást halmoznak fel kastélyaikban. 
 
11. Azért így szól az Úr az Örökkévaló: Szorongató az ország körül! Majd ledönti rólad hatalmadat, és kiprédáltatnak kastélyod. 
 
12. Így szól az Örökkévaló: valamint, megment a pásztor az oroszlán szájából két lábszárat, vagy egy földdarabot, így menekülnek majd meg Izraél fiai, akik ülnek Somronban ágyak szélén és nyoszolyának damasztján. 
 
13. Halljátok és intsétek meg Jákob házát, úgymond az Úr az Örökkévaló, a seregek Istene. 
 
14. Mert, amely napon megbüntetem Izraél bűntetteit őrajta, akkor büntetést végzek Bét-Él oltárain s levágatnak az oltár szarvai és földre esnek. 
 
15. És szétütöm a téli házat a nyári házzal együtt és elvesznek az elefántcsontházak, és eltűnnek számos házak, úgymond az Örökkévaló.