1. 📖 Ámosz könyve

Címzés

Népeknek és Izráelnek bűne és büntetése

1. Ámósz beszédei, ki a baromtenyésztők közül való volt, Tekóából, amiket látott Izraél felől, Uzzíja, Jehúda királyának napjaiban és Járobeám Jóás fia, Izraél királyának napjaiban, két évvel a földrengés előtt.
2. Mondta: Az Örökkévaló Ción felől ordít és Jeruzsálemből hallatja hangját; gyászba borulnak a pásztorok tanyái és elszárad a Karmel csúcsa.
3. Így szól az Örökkévaló: Damaszkusznak három bűntette miatt és négy miatt nem térítem el tőle: amiatt, hogy vasszánokkal csépelték Gileádot.
4. Majd bocsátok tüzet Chazáél házára, és fölemészti Ben-Hadád kastélyait.
5. És eltöröm Damaszkus reteszét és kiirtok lakót Áven síkságából és pálcatartót, Bét-Édenből, és számkivetésbe megy Arám népe Kírba, mondja az Örökkévaló.
6. Így szól az Örökkévaló: Azzának három bűntette miatt és négy miatt nem térítem el tőle: amiatt, hogy számkivetésbe vittek teljes számkivetést, hogy kiszolgáltassák Edómnak.
7. Majd bocsátok tüzet Azza falára, és megemészti kastélyait.
8. És kiirtok lakót Asdódból, és pálcatartót Askelónból; és kezemet fordítom Ekrón ellen, hogy kivesszen a filiszteusok maradéka, mondja az Úr, az Örökkévaló.
9. Így szól az Örökkévaló: Córnak három bűntette miatt és négy miatt nem térítem el tőle: amiatt hogy kiszolgáltattak számkivetteteket teljes számban Edómnak és nem emlékeztek meg a testvéri szövetségről.
10. Majd bocsátok tüzet Cór falára, és megemészti kastélyait.
11. Így szól az Örökkévaló: Edómnak három bűntette miatt és négy miatt nem térítem el tőle: amiatt hogy karddal üldözte testvérét és elfojtotta érzelmét, haragja szüntelen ragadozott és indulatát megőrizte örökre.
12. Majd bocsátok tüzet Témánra, és megemészti Bocra kastélyait.
13. Így szól az Örökkévaló: Ammón fiainak három bűntette miatt és négy miatt nem térítem el tőle: amiatt hogy felhasították Gileádnak várandósait, azért, hogy kitágítsák határukat.
14. Majd gyújtok tüzet Rabba falára, és fölemészti kastélyait, riadás közt, harcnak napján, vihar közt, szélvész napján.
15. És számkivetésbe megy a királyuk, ő és nagyjai egyetemben, mondja az Örökkévaló.

 

  • Küldés emailben

Fejezetek