1. Megérkezett Rechabeám Jeruzsálembe s egybegyűjtötte Jehúda házát és Benjámint, száznyolcvanezer válogatott harcost, hogy harcoljanak Izraellel, hogy visszaszerezzék a királyságot Rechabeámnak.

2. És lett az Örökkévaló igéje Semájáhúhoz, Isten emberéhez, mondván:

3. Szólj Rechabeámhoz, Salamon fiához, Jehúda királyához s egész Izraelhez Jehúdában s Benjáminban, mondván:

4. így szól az Örökkévaló: ne vonuljatok fel s ne harcoljatok testvéreitekkel; térjetek vissza kiki házához, mert én tőlem történt ez a dolog! Midőn hallották az Örökkévaló igéjét, visszatértek és nem mentek Járobeám ellen.

5. És lakott Rechabeám Jeruzsálemben, s épített városokat erősségül Jehúdában.

6. És fölépítette Bét-Léchemet, Étámot és Tekóát; 

7. Bét-Czúrt, Szókhót és Adullámot;

8. Gátet, Márésát és Zífet;

9. Adórájimot, Lákhist és Azékát;

10. Czoreát, Ajjálónt és Chebrónt, amelyek Jehúdában és Benjáminban voltak, erősített városokat.

11. És megerősítette a várakat és tett beléjük vezéreket, meg éléstárakat, meg olajat és bort,

12. és minden egyes városba pajzsokat és lándzsákat s megerősítette azokat felette nagyon; így lett az övé Jehúda s Benjámin.

13. És a papok meg a leviták, akik egész Izraelben voltak, mellé álltak minden területükről,

14. mert elhagyták a leviták közlegelőiket s birtokukat s elmentek Jehúdába és Jeruzsálembe, mert elvetette őket Járobeám s fiai, hogy papjai ne legyenek az Örökkévalónak,

15. s kirendelt magának papokat a magaslatokhoz s a bakokhoz s a borjakhoz, amelyeket készített.

16. S utánuk mind az Izrael törzseiből azok, akik ráadták szívüket, hogy felkeressék az Örökkévalót, Izrael Istenét, Jeruzsálembe jöttek, hogy áldozzanak az Örökkévalónak, őseik Istenének.

17. És megerősítették Jehúda királyságát és megszilárdították Rechabeámot, Salamon fiát, három évig, mert három évig jártak Dávid és Salamon útján.

18. És feleséget vett magának Rechabeám, Machlátot Jerimótnak, Dávid fiának leányát, meg Abíchájilt, Eliábnak, Jísaj fiának, leányát;

19. s szült neki fiakat: Jeúst, Semarját és Záhamot.

20. És őutána elvette Máakhát, Absálóm leányát; és szülte neki Abiját, Attajt, Zízát és Selómitot.

21. És jobban szerette Rechabeám Máakhát, Absálóm leányát, mind a feleségeinél s ágyasainál, mert tizennyolc asszonyt vett el s hatvan ágyast; és nemzett huszonnyolc fiat és hatvan leányt.

22. És fejül állította fel Rechabeám Abiját, Máakha fiát, fejedelmül testvérei közt, mert királlyá akarta tenni.

23. És okosan cselekedett és szétosztott mind a fiai közül Jehúda s Benjámin minden országai szerint mind az erősített városokba, és adott nekik eleséget bőségesen s keresett számukra tömérdek asszonyt.