1. És királlyá lett fia Jehósáfát helyette, és megerősödött Izrael ellen.

2. És sereget tett mind a Jehúda erősített városaiba és őrsöket tett Jehúda országába és Efraim városaiba, amelyeket atyja Ásza elfoglalt.

3. És volt az Örökkévaló Jehósáfáttal, mert atyjának Dávidnak korábbi útjai szerint járt és nem kereste a Báalokat,

4. hanem atyjának Istenét kereste s az ő parancsolatai szerint járt s nem Izrael cselekedete szerint.

5. És megszilárdította az Örökkévaló az uralmat a kezében s adott egész Jehúda ajándékot Jehósáfátnak; és volt neki gazdagsága és tisztelete bőven.

6. És midőn emelkedett a szíve az Örökkévaló útjain, még eltávolította a magaslatokat és a szent fákat Jehúdából.

7. És uralkodása harmadik évében küldte nagyjait: Ben Chajilt, Óbadját, Zekharját, Netanélt és Mikhájáhút, hogy tanítsanak Jehúda városaiban.

8. És velük voltak a leviták: Semájáhú, Netanjáhú, Zebadjáhú, Aszáel, Semírámót, Jehónátán, Adónijáhú, Tóbijáhú és Tób-Adónija, a leviták; és velük voltak Elísámá és Jehorám, a papok.

9. És tanítottak Jehúdában, midőn is velük volt az Örökkévaló tanának könyve; és körüljártak mind a Jehúda városaiban és tanítottak a nép között.

10. És volt az Örökkévaló rettegése mind az országok birodalmain, amelyek Jehúda körül voltak, és nem harcoltak Jehósáfáttal.

11. És a filiszteusok közül hoztak Jehósáfátnak ajándékot és ezüstöt adóképen; az arabok is hoztak neki juhokat, kosokat, hétezerhétszázat, és bakokat hétezerhétszázat.

12. Így egyre nagyobb lett Jehósáfát, felette nagy; és épített Jehúdában várakat és éléstár városokat.

13. És nagy gazdasága volt neki Jehúda városaiban, és harcosai, derék vitézek, Jeruzsálemben.

14. És ez a megszámlálásuk atyái házaik szerint: Jehúdából mint ezrek vezérei, Adna a vezér és vele derék vitézek: háromszázezren.

15. És mellette Jehóchánán, a vezér, s vele kétszáznyolcvanezren.

16. És mellette Amaszja, Zikhri fia, aki fölajánlotta magát az Örökkévalónak; és vele kétszázezer derék vitéz.

17. És Benjáminból a derék vitéz, Éljádá; és vele íjjal és pajzzsal fegyverzettek kétszázezren.

18. És mellette Jehózábád; s vele száznyolcvanezren hadra készen.

19. Ezek voltak, akik a királynál szolgálatot tettek azokon kívül, akiket a király az erősített városokba tett egész Jehúdában.