1. Huszonöt éves volt Jótám, midőn király lett, s tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben; anyjának neve pedig Jerúsa, Czádók leánya.

2. És tette azt, ami helyes az Örökkévaló szemeiben mind aszerint, amint tett atyja, Uzzijáhú; csakhogy nem ment be az Örökkévaló templomába, de a nép még mindig romlott volt.

3. Ő építette az Örökkévaló házának felső kapuját s az Ófel falán sokat épített.

4. És városokat épített Jehúda hegységében és az erdőkben épített várakat és tornyokat.

5. És ő harcolt Ammón fiai királyával s győzött fölöttük, s adtak neki Ammón fiai abban az évben száz kikkár ezüstöt, meg tízezer kór búzát, s árpát tízezret. Ezt fizették neki Ammón fiai a második s harmadik évben is.

6. És megerősödött Jótám, mert az Örökkévaló, az ő Istene előtt szilárdította útjait.

7. Jótámnak egyéb dolgai pedig s mind a háborúi s útjai, íme meg vannak írva Izrael s Jehúda királyainak könyvében.

8. Huszonöt éves volt, midőn király lett, s tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben.

9. És feküdt Jótám ősei mellé, s eltemették őt Dávid városában; s király lett helyette fia Ácház.