A nép kijózanodása

 

1. Íme igazság szerint fog király uralkodni és kormányzók fognak jog szerint kormányozni.

2. És mindegyik lesz mint menedék szél elől, mint rejtek zápor ellen, mint vízpatakok a sivatagban, mint nehéz kőszálnak árnyéka bágyadt földön.

3. Nem vakulnak meg a látók szemei és a hallók fülei figyelni fognak.

4. Az elhamarkodók szíve értelmes lesz megismerésre és a dadogók nyelve siet tisztán beszélni.

5. Nem neveztetik többé az aljas nemesnek és a fösvény nem mondatik előkelőnek.

6. Mert az aljas aljasságot beszél és szíve jogtalanságot cselekszik, istentelenséget cselekedve és tévedést beszélve az Örökkévaló ellen, üresen hagyva az éhezőnek lelkét és a szomjazónak italát elvonva.

7. És a fösvénynek fegyverei gonoszak; ő fondorlatokat eszelt ki, hogy megrontsa a szegényeket hazug beszédekkel és mikor a szűkölködő jogosságot beszél.

8. De a nemes dolgokat eszelt ki, és ő nemes dolgoknál megmarad.

 

A jeruzsálemi nők bűnhődése

 

9. Gondtalan asszonyok, fel, halljátok szavamat, bizakodó leányok, figyeljetek beszédemre.

10. Esztendőn fölül napok múlva remegni fogtok ti bizakodók, mert elveszett a szüret, gyümölcsszedés nem lesz.

11. Reszkessetek ti gondtalanok, remegjetek ti bizakodók, vetkőzzetek, meztelenedjetek, gyászt öltsetek az ágyékra!

12. Mellet verdesnek a gyönyörűséges mező miatt, a termékeny szőlő miatt.

13. Népem földjén tövis és tüske nő ki, bizony mind a vígságos házain az ujjongó városnak.

14. Mert a kastély pusztán maradt, a zajos város elhagyatott, bástya és őrtorony barlangokká váltak örökre, vadszamarak vígságául, nyájak legelőjéül.

15. Mígnem kiömlik ránk a szellem a magasból és a puszta termőfölddé lesz és a termőföld erdőnek tekintetik.

16. És lakozik a pusztában jogosság és igazság a termőföldön lakik.

17. És lesz az igazságnak műve béke és az igazság munkája békesség és biztonság mindörökre.

18. És lakni fog népem a béke hajlékában és biztos lakásokban és gondtalan nyugalomban.

19. És jégeső lesz, mikor ledől az erdő és alacsonyra alacsonyul a város.

20. Boldogok ti; akik magot szórtok minden víz mellett, kik szabadon bocsátjátok az ökör és szamár lábát.

Megszakítás