A fejedelmek bukása

 

1. Mert íme az Úr, az Örökkévaló, a seregek ura eltávolít Jeruzsálemből és Jehúdából támaszt és támasztékot, a kenyér minden támaszát és a víz minden támaszát;

2. hőst és harcost, bírót és prófétát, jóst és vénet;

3. ötvenes tisztet és tekintélyben állót, tanácsost, bölcs mestert és az igézéshez értőt.

4. És fiatalokat teszek fejedelmeikül és gyermekek fognak uralkodni rajtuk.

5. És tolakodik a nép, ember emberre, ki-ki felebarátjára; felzúdul a fiatal a vén ellen, a nemtelen a nemes ellen.

6. Ha aki megragadja testvérét atyja házában: neked van ruhád, te leszel a vezérünk és legyen ez az omladék a te kezed alatt –

7. megszólal ama napon, mondván: nem leszek orvos; és házamban nincs kenyér és nincs ruha, ne tegyetek engem a nép vezérévé.

8. Mert összeomlott Gyereuzsálem és Jehúda ledőlt, mert nyelvük és cselekedeteik az Örökkévaló ellen vannak, dicsőséges szemeinek bosszantására.

9. Arcuk kifejezése tanúskodott ellenük; vétküket mint Szodoma mondják el, nem titkolták: jaj lelküknek, mert rosszat tettek önmagukkal!

10. Mondjátok az igazról, hogy jól jár, mert cselekedeteik gyümölcsét fogják enni;

11. jaj a gonosznak, rosszul jár, mert kezeinek tette szerint történik vele.

12. Népem – zsarnokai gyermekek és asszonyok uralkodnak rajta; népem, vezetőid tévesztők és ösvényeid útját elrontották.

13. Előáll perelni az Örökkévaló, és odaáll, ítélni népeket.

14. Az Örökkévaló törvénybe száll népének véneivel és nagyjaival: Hiszen ti lelegeltétek a szőlőt, a szegénytől rablott jószág van házaitokban.

15. Mi lelt, hogy összezúzzátok népemet és a szegények arcát megőrlitek, úgymond az Úr, az Örökkévaló, a seregek ura.

 

A nők fényűzését nyomor követi

 

16. És szólt az Örökkévaló: Mivelhogy büszkélkedtek Czión leányai, jártak kinyújtva torkukat és kacsintva szemeikkel, tipegve járton-járnak és lábaik láncaival csörgetnek –

17. varassá teszi tehát az Úr Czión leányainak feje tetejét és az Örökkévaló megmezteleníti hajzatukat.

18. Azon a napon eltávolítja az Úr a pompás lábláncokat, a napocskákat és holdacskákat;

19. a függőket, a láncokat és a fátyolokat;

20. a fejdíszeket, a bokaláncokat, a díszöveket, az illatszelencéket és bűvös ékszereket;

21. a gyűrűket és az orrkarikákat;

22. a díszruhákat és köpenyeket, a palástokat és a zacskókat;

23. a tükröket és gyolcskendőket, a fejkötőket és az általvetőket.

24. És lesz illatszer helyett rothadság, öv helyett kötél, fodros hajmű helyett kopaszság, díszköntös helyett zsákövezet, égési seb szépség helyett.

25. Férfiaid kard által esnek el, vitézséged harcban.

26. Keseregnek és gyászolnak kapui és ő kifosztva a földre ül.