1. De mondtam: Halljátok csak Jákob fejei, és Izraél házának vezérei. Nemde nektek kellene ismerni a jogot! 
 
2. Gyűlölői a jónak és szeretői a rossznak? Kik bőrüket rabolják le róluk és húsukat csontjaikról. 
 
3. S akik emésztették népemnek húsát, és bőrüket húzták le róluk, csontjaikat pedig összetörték, és szétszedik mint a fazékban valót, és mint húst az üstben. 
 
4. Akkor majd kiáltanak majd az Örökkévalóhoz, de nem hallgatja meg őket, hanem elrejti arcát tőlük abban az időben, aszerint, amint rosszat tettek cselekedeteikben. 
 
5. Így szól az Örökkévaló ama prófétákról, kik megtévesztik népemet, kik, ha harapni valójuk van fogaik alá, békét hirdetnek; – de aki nem ad szájukba valót, az ellen háborút indítanak. 
 
6. Azért éjjel rátok látomás nélkül, és besötétedik rátok jóslás nélkül? Lenyugszik a nap a próféták felett, és elborul felettök a nappal. 
 
7. Megszégyenülnek a látók, és elpirulnak a jóslók, és bajuszig elburkolóznak mindannyian, mert nincs felelet Istentől. 
 
8. Azonban én telve vagyok erővel az Örökkévaló szellemétől, joggal és bátorsággal, hogy megmondjam Jákóbnak az ő bűntettét, és Izraélnek az ő vétkét. 
 
9. Halljátok csak ezt, Jákób házának fejei, és Izraél házának vezérei, kik utálják a jogot és mindazt, ami egyenes, elgörbítik. 
 
10. Ciónt vérontással építik és Jeruzsálemet jogtalansággal. 
 
11. Fejei vesztegetésért ítélnek, papjai díjért tanítanak és prófétái pénzért jósolnak, de az Örökkévalóra támaszkodnak, mondván: nemde az Örökkévaló közepünkben van, nem jön ránk veszedelem! 
 
12. Azért timiattatok Ción mezővé fog fölszántatni és Jeruzsálem romhalmazzá lészen és a Háznak hegye erdős magaslatokká.