Isten pöre a néppel

 
1. Halljátok csak azt, amit az Örökkévaló mond: Fel, pörölj a hegyekkel és hallják meg a halmok hangodat. 
 
2. Halljátok, hegyek, az Örökkévaló pörét és ti szilárdak, földnek alapjai, mert pöre van az Örökkévalónak az ő népével, és pörre száll Izraéllel. 
 
3. Népem, mit tettem neked s mivel fárasztottalak? Vallj ellenem! 
 
4. Mert felhoztalak Egyiptom országából és a rabszolgák házából kiváltottalak, és küldtem előtted Mózest, Árónt és Mirjámot. 
 
5. Népem, emlékezzél csak, mi tanácsot kért Bálák, Móáb királya, s mit felelt neki Bileám, Beór fia – Sittímtól Gilgálig – hogy megismerjed az Örökkévalónak igaz tetteid. 
 
6. Mivel járuljak eléje az Örökkévalónak, hajoljak meg a magasság Istene előtt? Járuljak-e eléje égőáldozatokkal, egyéves borjakkal? 
 
7. Kedvét találja-e az Örökkévaló kosok ezreiben, olajpatakok tízezreiben? Oda adjam-e elsőszülöttemet büntettemért, testem gyümölcsét lelkem vétkéért? 
 
8. Megmondta neked, ember, mi a jó s mit kíván az Örökkévaló tőled, ha csak nem azt, hogy jogot cselekedjél és szeretetet kedvelj és alázatosan járj Isteneddel! 
 
9. Hangja az Örökkévalónak, a városokhoz szól – s az üdv azé, ki tekint nevedre – halljátok a vesszőt és azt, hogy ki rendelte! 
 
10. Még vannak-e a gonosznak házában gonoszság kincsei s a soványság átkozott éfája? 
 
11. Igazulhatok-e a gonoszság serpenyőivel s a csalárd súlykövek zacskójával? 
 
12. Amelynek gazdagai erőszakkal telvék, lakói hazugságot beszéltek, nyelvük pedig csalárdság a szájukban. 
 
13. Ám én is betegre vertelek, pusztítva téged vétkeidért. 
 
14. Eszel te, de nem lakol jól s éhséged benned van; félre teszel, de nem mented meg, s amit megmentesz, a kardnak adom.
 
15. Vetni fogsz te, de nem fogsz aratni, sajtolni fogsz te olajbogyót, de nem kened magadat olajjal, mustot is, de nem iszol bort. 
 
16. Megőrzik maguknak Omri törvényeit meg Acháb házának minden cselekvésmódját, és jártatok az ő tanácsaik szerint; azért hogy pusztasággá tegyelek, lakóit pedig piszegéssé, és népek gyalázatát viseljétek