Jehúda maradékának jövője

 
1. Te pedig, Bét-Léchem Efráta, csekély arra, hogy Jehúda nemzetségei között légy, tőled származik nekem ki uralkodó legyen Izraélben, származása pedig hajdantól való, az őskor napjaiból! 
 
2. Azért odaadja őket azon időig, hogy gyermeket szült a szülőnő, megmaradt testvérei pedig visszatérnek Izraél fiaival együtt. 
 
3. Ott áll és legelteti őket az Örökkévalónak hatalmában, az Örökkévalónak, az ő Istenének fenséges nevében, és bizton laknak, mert most nagy lesz a föld végéig. 
 
4. És ez lészen a béke: Assúr midőn bejön országunkba, és midőn megtapodja palotáinkat, fölállítunk ellene hét pásztort meg nyolc fejedelmi embert; 
 
5. és lelegeltetik Assúr országát karddal, és Nimród országát annak élével: ez majd megment Assúrtól, midőn bejön országunkba és megtapodja határunkat. 
 
6. És lészen Jákób maradéka a sok nép közepette olyan mint a harmat az Örökkévalótól, mint a zápor a fűre, mely nem reménykedik emberben s nem várakozik ember fiaira. 
 
7. És lészen Jákób maradéka a nemzetek között, a sok nép közepette, olyan mint az oroszlán az erdő vadjai közt, mint fioroszlán a juhok nyájai között, mely ha átvonul, tapos és szaggat s nincs ki mentene. 
 
8. Emelkedjék a kezed szorongatóid fölé, és mind az ellenségeid irtassanak ki! 
 
9. És lészen ama napon, úgymond az Örökkévaló, kiirtom lovaidat közepedből és elveszítem szekereidet; 
 
10. s kiirtom országod városait, s lerombolom mind az erősségeidet; 
 
11. kiirtom a boszorkányságot kezedből, és kuruzslóid nem lesznek; 
 
12. kiirtom faragott képeidet és oszlopaidat közepedből, és nem borulsz le többé kezeid műve előtt; 
 
13.kiszakítom szent fáidat közepedből és megsemmisítem városaidat. 
 
14. És majd végzek haraggal és hévvel bosszút azon nemzetekkel, melyek nem hallgatnak rám.