A világbéke

 
1. Lészen az idők végén, állani fog szilárdan az Örökkévaló házának hegye a hegyek élén és felülemelkedik az a dombokon, és feléje özönlenek népek. 
 
2. És mennek számos nemzetek, és mondják: Jertek, menjünk fel, az Örökkévaló hegyére és Jákob Istenének házához, hogy tanítson bennünket útjaira, hogy járjunk ösvényein! Mert Cionból ered a tanítás, s az Örökkévaló igéje Jeruzsálemből. 
 
3. És ítél a sok nép között és dönt számos nemzetek fölött egész távolra; és összetörik kardjaikat kapákká és dárdáikat kacorokká; nem emel nemzet nemzet ellen kardot, és nem tanulnak többé háborút. 
 
4. S majd ülnek, ki-ki szőlőtője alatt és fügefája alatt, és nincs ki ijeszti, mert az Örökkévaló a seregek urának szája beszélt. 
 
5. Bizony, mind a népek járnak, ki-ki a maga istene nevében; mi pedig járunk az Örökkévaló, a mi Istenünk nevében, mindörökké. 
 
6. Azon a napon, úgymond az Örökkévaló, összegyűjtöm a sántító juhot, s az eltévedtet egybehozom, meg amelyet megbántottam; 
 
7. és teszem a sántítót maradékká s a messze eltévedtet hatalmas nemzetté, és uralkodni fog rajtunk az Örökkévaló Ción hegyén mostantól mindörökké. 
 
8. Te pedig, nyájának tornya, Ción leányának bástyája, hozzád eljut és megjön az előbbi uralom, Jeruzsálem leányának királysága. 
 
9. Most, minek riadozol riadással? Király nincs-e benned avagy tanácslód elveszett-e, hogy vajúdás fogott el mint szülő nőt? 
 
10. Vajúdjál és vergődjél, Ción leánya, mint a szülő nő, mert most ki fogsz menni a városból és lakni fogsz a mezőn és eljutsz Bábelig, ott majd megmenekülsz, ott megvált téged az Örökkévaló ellenségeid markából. 
 
11. De most gyülekeznek ellened sok nemzetek, kik azt mondják: Fertőzötté lett, nézze meg Ciónt a mi szemünk! 
 
12. De ők nem ismerték az Örökkévaló gondolatait és nem értették az ő tanácsát: hogy egybegyűjtötte mint kévét a szérűre. 
 
13. Kelj föl és csépelj, Ción leánya, mert szarvadat vassá teszem én és patáidat teszem érccé, hogy összezúzzál sok népet; és örök szentséggé teszed az Örökkévalónak prédájukat és vagyonukat az egész föld urának. 
 
14. Most össze fogsz csődülni, csődülés leánya – sáncot helyeznek el ellenünk: vesszővel verik orcáján Izraél bíráját.