A legtöbb zsidó imát rendszeresen elmondják, meghatározott időpontokban. Ilyenek például a reggeli áldások, a különféle ünnepi imádságok vagy az étkezés előtt és után mondott áldások. Vannak azonban imák és áldások, melyeket csak ritka alkalommal (pl. a Nap megáldása) és különleges körülmények fennállása esetén (pl. király láttán) mondanak. Ezek közül mutatunk be néhányat a My Jewish Learning weboldal írásának segítségével.

1. A Napra mondott áldás – birkát háchámá – ברכת החמה

Kétségtelen, hogy ez a zsidóság egyik legritkábban mondott áldása, ugyanis 28 évente mindössze egyszer lehet elmondani, abban az időpontban, amikor – a Talmud szerint – a Nap pontosan ugyanúgy áll, mint a teremtés idején. Az áldást legutóbb 2009-ben, pészah előestéjén lehetett elmondani, következő alkalommal 2037. április 8-án kerül rá sor. Az áldás egyébként ugyanaz, mint amit más természeti csodák láttán mondanak, és ezt egészítik ki különféle szövegekkel, illetve zsoltárokkal.

Az áldás szövege:

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki a teremtés művét alkotta.

2. Imádság furcsa álom esetére

A Talmud szerint annak, akinek olyan álma van, amit nem ért, el kell mondania egy imádságot, amelyben megvilágosodást kér az álom jelentésével kapcsolatban. Az imát a kohénok [a bibliai Áron leszármazottai] által mondott áldás során szokás elmondani, amelyet Izraelben minden szombaton, a diaszpórában – askenáz közösségekben – csak ünnepeken mondanak el a délelőtti muszáf imában. A teljes szöveget a Talmud tartalmazza:

Világ Ura, a Tiéd vagyok és az álmaim is a Tieid. Álmot álmodtam és nem tudom, mit jelent. Akár önmagamról álmodtam, akár a barátaim álmodtak rólam, akár én álmodtam másokról. Ha az álmok jók, erősítsd meg őket és támogasd meg őket, akárcsak József álmait. És ha az álmok gyógyulást kívánnak, gyógyítsd meg őket, ahogy Márá keserű vizeinél tetted Mózes mesterünk által és ahogy meggyógyítottad Mirjámot a leprától és Chizkijáhu [királyt] a betegségéből és ahogy a jerichói keserű vizeket [megjavítottad] Elisa [próféta] által. És ahogyan a gonosz Bileám átkát áldássá változtattad, úgy alakítsd minden álmomat a lehető legjobbá.

3. Bölcs ember láttán mondott áldás

A Sulchán Áruch, a legnagyobb zsidó jogi kódex szerint bölcs ember láttán az embernek áldást kell mondania. Nem mindegy azonban, hogy zsidó vagy nem zsidó bölcsről van-e szó. Ha előbbi, akkor a következő áldás a helyénvaló:

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki bölcsességet osztottál azoknak, aki félnek Téged.

Amennyiben nem zsidó bölcsről van szó, úgy az áldás így szól:

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki bölcsességet osztottál hús-vér [embernek].

4. A szivárványra mondott áldás

A szivárvány szimbolikus jelentőséggel bír a zsidóságban. A Teremtés könyvében leírt özönvizet követően Isten a szivárványt adja emlékeztetőként és jelként, amikor megígéri, hogy többet nem pusztítja el özönvízzel a világot. A Talmud rabbijai ezért egyetértettek abban, hogy szivárvány láttán áldást kell mondani, ám abban nem, hogy pontosan melyiket. A megoldás az lett, hogy két áldást olvasztottak eggyé, így szivárvány láttán a következő szöveget szokás elmondani:

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki emlékezik a szövetségre, hűséges a szövetségében és megtartja az ígéretét.

5. Szokatlan teremtmény láttán mondott áldás

A zsidó jog szerint szokatlan teremtmény láttán áldást kell mondani. Hogy mi számít szokatlan teremtménynek, arról megoszlanak a vélemények és a hagyományos szövegekben megtalálható felsorolások mára nagyrészt érvényüket vesztették. Ma már senki nem akad fenn sem egy rendkívül magas ember, sem egy majom vagy elefánt láttán. Mindenesetre, amennyiben valaki mégis olyan helyzetbe kerülne, hogy valóban szokatlan teremtménnyel találkozik, a következő áldást mondja el:

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki különbséget tett a teremtmények között.

6. A mennydörgésre mondott áldás

A Misna szerint mennydörgés hallatán áldást kell mondani. Ennek szövege a következő:

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, akinek ereje és dicsősége betölti az egész világot.

7. Különleges szépség láttán mondott áldás

A Sulchán Áruch speciális áldást ír elő arra az esetre, ha valaki különleges szépségű fát, embert vagy állatot lát:

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, akinek ilyen dolgai vannak a világban.

8. Áldás, amelyet hatszázezer ember láttán mondanak

Ez a meghatározás több szempontból is igazán furcsán hangozhat. A Talmud azonban leírja, hogy ennek az áldásnak az a célja, hogy általa elismerjék az emberiség sokszínűségét és kijelentsék, hogy Isten pontosan tudja, mi van az egyes emberek szívében. Az áldás így hangzik:

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, a titkok tudója.

Fotó: Jared Erondu on Unsplash

Megszakítás