Címke archívuma: Helyek

Amint gyógyítgattam Izraélt…

1. Amint gyógyítgattam Izraélt, megnyilvánult Efraim bűne, meg Sómrón gonoszságai, mert hazugságot míveltek; tolvaj jön le, csapat portyázik künn. 2. Dehogy mondják ők szívüknek: minden gonoszságukról megemlékezem: most körülvették őket cselekedeteik: színem előtt vannak. 3. Gonoszságuk­kal megörvendeztetik a királyt és hazudozásaikkal a nagyokat. 4. Mindannyian házasságtörők, mint kemence, melyet befűt a sütő; fölhagy a szítással, a tészta dagasz­tásával, annak… Tovább Amint gyógyítgattam Izraélt…

Bővebben »

Esküsznek és hazudnak

1. Halljátok: az Örökkévaló igéjét, Izraél fiai! Mert pöre van az Örökkévalónak az ország lakóival, hogy nincs igazság és nincsen szeretet és nincsen Istennek meg­ismerése az országban. 2. Esküsznek és hazudnak, gyilkol­nak és lopnak és házasságot törnek; erőszakoskodtak és vérontás vérontást ért. 3. Azért gyászol az ország és el­fonnyad minden benne lakó, a mező vadjával s az… Tovább Esküsznek és hazudnak

Bővebben »

Jeruzsálem ostroma

1. Harmadik évében Jehójákím Jehúda királya királyságának, Jeruzsálem ellen jött Nebúkadnecczár, Bábel királya s ostromolta azt. 2. S kezébe adta az Úr Jehójákimot, Jehúda királyát, meg egy részét az Isten háza edényei­nek s elvitte őket Síneár országába az õ istenének há­zába, az edényeket pedig bevitte istenének kincses há­zába. 3. És mondta a király Aspenáznak, udvari… Tovább Jeruzsálem ostroma

Bővebben »

📖 Kötubot 13. fejezet: A Szentföldi Letelepedés Törvénye

Talmud Kötubot 13. fejezet: Hákol Máálin Löerec Jiszráél: A Szentföldi Letelepedés Törvénye A Talmud szövege Kötubot 110b. lap második oldal közepétől a 111. lap első oldalának közepéig. Letelepedés családi kötelék folytán MISNA: [A Misna itt azt tárgyalja, hogy joga van-e valakinek megkövetelni családjától az áttelepülést Izraelből vagy Izraelbe.] משנה. הַכֹּל מַעֲלִין לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, וְאֵין הַכֹּל… Tovább 📖 Kötubot 13. fejezet: A Szentföldi Letelepedés Törvénye

Bővebben »

II. rész, 111/a lap

[A Gömárá kifejti, hogy rabbi Zérá nézete szerint ez a forrás miért nem tiltja az embernek, hogy kivándoroljon Babilóniából:] – וְרַבִּי זֵירָא – הַהוּא בִּכְלֵי שָׁרֵת כְּתִיב. És rabbi Zérá fenntartotta azon álláspontját, hogy ez a vers a Szentély megszentelt edényeire utal, amint az a szövegkörnyezetből is kiderül. Hiszen a passzus egy korábbi verse így… Tovább II. rész, 111/a lap

Bővebben »

Antiszemitizmus – Auschwitz tanulsága az emberi gyarlóság tükrében

Antiszemitizmus Auschwitz tanulsága az emberi gyarlóság tükrében   Zalman I. Posner rabbi A vészkorszakkal kapcsolatos kérdések általában ily formát öltenek: miféle Isten az, aki megengedte Auschwitzot? Milyen álláspontot kell elfoglalnunk vele szemben? Vannak, akik soha nem hittek Istenben, s ezek ateizmusa vagy agnoszticizmusa csak megerősödött a vészkorszak következtében, bár kimondhatatlanul elvetemült dolog Auschwitzra hivatkozni, hogy… Tovább Antiszemitizmus – Auschwitz tanulsága az emberi gyarlóság tükrében

Bővebben »

A Szentföld és törvényei a Bibliában

A SZENTFÖLD TÖRTÉNETE Az Ábrahámnak tett ígéret földje 1Mózes 15:1–20. 1. Ezen dolgok után volt az Örökkévaló igéje Ávromhoz látomásban, mondván: Ne félj Ávrom, én pajzsod vagyok neked, a te jutalmad igen sok. 2. És mondta Ávrom: Uram, Isten! mit adsz én nekem? hisz én járok magtalanul és házam birtokosa a damaszkusi Eliezer. 3. És mondta… Tovább A Szentföld és törvényei a Bibliában

Bővebben »

Talmud – A Szentföldi Letelepedés Törvénye

Talmud  Kötubot 13. fejezet: Hákol Máálin Löerec Jiszráél: A Szentföldi Letelepedés Törvénye A Talmud szövege   Kötubot 110b. lap második oldal végétől a 111. lap első oldalának közepéig.   Aki Erec Jiszráélen kívül lakik, istentelen [A Gömárá hosszas értekezésbe fog Erec Jiszráél nagyszerűségéről (és ezzel rokon témákról), amely egészen a traktátus végéig folytatódik:] תָּנוּ רַבָּנַן: A… Tovább Talmud – A Szentföldi Letelepedés Törvénye

Bővebben »

Feláldozhatja-e magát egy apa a fiáért?

Holokauszt  Feláldozhatja-e magát egy apa a fiáért? Egy magyar rabbi története   Az itt következő esetet az előbbihez hasonlóan, Cvi Hirs Meisels váci, később chicágói rabbi beszéli el Mekádsé HáSém című, responzumait tartalmazó könyvének előszavában.   Az életmentés a haláltáborban Ros HáSáná előestéje volt, 1944-ben. Az auschwitzi lágerparancsok úgy döntött, hogy csak azokat a 14… Tovább Feláldozhatja-e magát egy apa a fiáért?

Bővebben »

Ros HáSáná a pokolban, Auschwitz, 1944

Holokauszt Ros HáSáná a pokolban, Auschwitz, 1944 Ahogyan azt a néhai váci rabbi elbeszélte   Rabbi Cvi Hirs Meisels, a váci rabbi, a második világháborút követően érkezett Chicagóba, és a közösség egyik legprominensebb és legszeretettebb rabbija lett. Meisels rabbi már a háború előtt és alatt is hírneves rabbi volt Vácon, és azóta is nagyra tartják,… Tovább Ros HáSáná a pokolban, Auschwitz, 1944

Bővebben »

Jeruzsálem ostroma

1. Huszonegy éves volt. Czidkijahú, midőn király lett és tizenegy évig uralkodott Jeruzsálemben; anyjának neve pedig Chamútál, Jirmejáhú leánya Libnából. 2. És tette azt, ami rossz az Örökkévaló szemeiben, egészen ahogy tette Jehójákim. 3. Mert az Örökkévaló haragja miatt történt ez Jeruzsálemmel és Jehúdával, míg nem elvetette őket színe elől. És fellázadt Czidkijáhú Bábel királya… Tovább Jeruzsálem ostroma

Bővebben »

Jóslatok idegen népekről

Egyiptomról 1. Amely igéje az Örökkévalónak lett Jirmejáhú prófétához a nemzetek felől. 2. Egyiptomról, Fáraó Nekhó Egyiptom királyának hadserege felől, mely az Eufrátes folyam mellett Karkemísban volt, amelyet megvert Nebúkadnecczár, Bábel királya, Jehójákim, Jósijáhú fiának, Jehúda királyának negyedik évében. 3. Fegyverkezzetek pajzzsal és vérttel és lépjetek oda harcba. 4. Fogjátok be a lovakat és szálljatok… Tovább Jóslatok idegen népekről

Bővebben »

Intő és fenyegető beszéd

Szózat az egyiptomi bálványimádók ellen 1. Az ige, mely Jirmejáhúhoz lett, mind a Jehúdabeliek felől, akik Egyiptom országában laktak, akik laktak Migdólban, Tachpanchészben, Nófban és Patrósz országában, mondván: 2. Így szól az Örökkévaló, a seregek ura, Izrael Istene; Ti láttátok mindazt a veszedelmet, amelyet hoztam Jeruzsálembe és mind a Jehúda városaira és íme azok romok… Tovább Intő és fenyegető beszéd

Bővebben »

A nép nem fogadja el a próféta tanácsát

Menekülés Egyiptomba 1. És volt, miután végzett Jirmejáhú azzal, hogy elmondja az egész népnek mind az Örökkévalónak, Istenüknek szavait, melyekkel őt hozzájuk küldte az Örökkévaló, az ő Istenük, mind eme szavakat; 2. akkor szólt Azarja, Hósája fia, meg Jóchánan, Káréach fia és mind a kevély férfiak, szólva Jirmejáhúhoz: Hazugságot beszélsz, nem küldött téged az Örökkévaló,… Tovább A nép nem fogadja el a próféta tanácsát

Bővebben »

Jirmejáhú tiltakozása

Jirmejáhú tiltakozása az Egyiptomba való menekülés ellen 1. És odaléptek mind a hadsereg tisztjei és Jóchánán, Káréach fia és Jezanja, Hósája fia és az egész nép, aprajától nagyjáig, 2. és szóltak Jirmejáhú prófétához: Jusson csak eléd a könyörgésünk és imádkozzál értünk az Örökkévalóhoz, a te Istenedhez, ez egész maradékért, mert megmaradtunk kevesen a sokból, amint… Tovább Jirmejáhú tiltakozása

Bővebben »

Jeruzsálem bevétele

Nebúkadnecczár parancsa És volt, midőn bevétetett Jeruzsálem – 1. Czidkijáhú, Jehúda királyának kilencedik évében, a tizedik hónapban Nebúkadnecczár, Bábel királya és egész hadserege Jeruzsálem alá jött és ostromolták azt. 2. Czidkijáhú tizenegyedik évében, a negyedik hónapban, a hó kilencedikén áttöretett a város. 3. És jöttek mind a Bábel királyának nagyjai és leültek a középső kapuban,… Tovább Jeruzsálem bevétele

Bővebben »