Az Emor hetiszakasz tartalmazza a Tóra 613 parancsolatának több mint egytizedét, összesen 63 parancsolatot. Ezek jelentős részben az előző héten olvasott Kedosim szakasz témakörét folytatják, vagyis azt, hogy mi mindent kell megtennie a zsidóknak ahhoz, hogy „kedosim” – szentek lehessenek az Örökkévalónak.

Ehhez a momentumhoz is kapcsolódik a háftárá:

És népemet tanítsák a különbségre a szent és nem szent között és a tisztátlan és a tiszta közötti különbséget tudassák velük. (44:23)

A szentség a zsidóságban elkülönítést jelent. A kohénokat, vagyis a papi család leszármazottait például Isten elkülönítette és megszentelte a szentélyszolgálatra. Ennek a kiválasztottságnak és szentségnek megfelelően általában is nagyon fontosak a különféle tisztasági törvények, illetve speciálisan azok is, melyek a kohénokra vonatkoznak. A hetiszakasz ezeken kívül felsorolja az ünnepeket is és kiemeli azok legmeghatározóbb parancsolatait.

A háftárá, az Emor után felolvasott prófétai szakasz mindezen témák közül a kohénokra vonatkozó parancsolatokra és tiltásokra reflektál. Már korábban, a Tecáve hetiszakaszhoz tartozó prófétai fejezetben is olvastunk egy részletet Jechezkél prófétának a harmadik szentélyre vonatkozó látomásából. Ezen a héten ennek a víziónak egy másik részletét olvashatjuk, mely a kohénokkal foglalkozik. A végső megváltás után felépül Jeruzsálemben a harmadik és örökké álló Szentély, melyben, ahogyan az első két Szentélyben is, a papi család tagjai, Áron főpap leszármazottai szolgálnak majd. A háftárában olvashatunk speciális öltözékükről, tisztasági előírásokról velük kapcsolatban (holttesttől eredő rituális tisztátalanság esetén), valamint arról, hogy kivel és hogyan házasodhatnak, mit ehetnek-ihatnak és hogyan nyírhatják a hajukat. A kohénok tanítók és bírák is. Nem lehet földtulajdonuk, nekik Istent kell szolgálniuk:

És legyen nekik birtokul, én vagyok birtokuk; de tulajdont ne adjatok nekik Izraélben, én vagyok tulajdonuk. (44:28)

A próféta Isten szavát közvetíti: a kohénok nem kaptak tulajdont Izrael Földjéből a honfoglalás után.  Az ő feladatuk Isten szolgálata, tulajdonuk pedig részben a különféle áldozatok, részben pedig a Szentélynek és a benne szolgáló papoknak juttatott tizedek.

Jechezkél (Ezékiel) próféta papi családból származott. Az első jeruzsálemi Szentély lerombolását követően honfitársaival együtt ő is száműzetésbe kényszerült. Babilóniában prófétált, úgy tűnik, több mint két évtizeden keresztül. Próféciái nagyrészt nem jóslatok, hanem víziók. Számos látomása közül a leghíresebbek közé tartozik az égi szekér, a száraz csontok és a harmadik Szentély látomása. Jechezkél prófétáról korábban itt és itt írtunk.

Hetiszakasz: Emor

Háftárá: Jechezkél 44:15-31

zsido.com