Az „otthon” megvalósulása

 
A Mindenhatónak ez az óhaja a messiási korban fog valóra válni, amikor majd felfedi önmagát, és mindennemű palástolás nélkül sugározza majd igazi lényegét. Jesájá egyik versét[4] – „Nem vonul félre többé tanítód, és szemeid látni fogják tanítódat” – kommentálva a Tánjá így magyarázza ezt[5]: „Ez azt jelenti, hogy az Örökkévaló többé semmiféle öltözékkel, vagy fátyollal nem fogja elfedni magát. És akkor az Örökkévaló úgy fog megmutatkozni, ahogy még a világ Teremtése előtt létezett.”
 
Ez a nagyszerű esemény nem önmagától valósul majd meg. A Mindenhatónak ez az óhaja csak az Ő szolgálatán keresztül és parancsolatainak betartása által jöhet létre. Ez az oka annak, hogy a Tóra és a Tóra parancsai inkább a föld lakóinak adattak át, és nem a segítő angyaloknak (a Talmud elmondja, hogy az angyalok kérték a Tórát, de nem kapták meg). Azzal, hogy tanulmányozzuk a Tórát, és betartjuk a parancsolatait, az a célunk, hogy olyan állapotba hozzuk ezt a világot, amely elősegíti, hogy az Örökkévaló a Maga teljes dicsőségében megmutatkozzon. Ezt a feladatot ebben a világban csak emberek vihetik véghez. A Tóra-tanulás minden egyes perce és minden egyes betartott parancsolat által közelebb hozzuk világunkhoz az Örökkévaló lényegét, és siettetjük a messiási kort, amikor majd megmutatkozik e lényeg.
 
Mikor a Messiás eljő, egyetlen új dimenzió sem jelenik meg a teremtésben: a világ valódi, alapvető jellege nem fog megváltozni. A világ megváltoztatásának és megjobbításának ideje nem a messiási kor, hanem a jelen. A micvák (parancsolatok) teljesítésével kapcsolatban azt mondja a Tóra[6]: „Hájom láászo­tám – ma kell megtenni [és nem az eljövendő világban]. A változás, amit a Messiás hoz majd, mindazon isteni lényeg feltárása, amit az ember hozott a világba az alatt a háromezer év alatt, mióta a Tórát megkapta. A Tóra és a micvák teljesítése által elért átalakulás nem látható: az emberben nincs meg az a képesség, amellyel képes lenne érzékelni ezt a radikális, spirituális fölemelkedést. Mikor azonban egy zsidó ma teljesít egy micvát, még akkor is az Örökkévaló lényegét vonzza ebbe az anyagi világba, ha cselekedetének ő maga semmiféle hatását nem is észleli. A Messiás idejében eltávolíttatik ez a fal, amely eltakarja szemünk elől cselekedeteink valódi következményeit, és a világ minden lakója látja majd az Örökkévalót. Akkor jön el az az idő, amikor majd látjuk, hogy az Örökkévaló beköltözik a maga rezidenciájába, a maga magánlakosztályába: világunkba.

 

A következő pár fejezet Isten, a világ és az ember kapcsolatát, illetve azt próbálja megértetni, hogy hogyan fog ez a fent említett, hihetetlen kinyilatkoztatás a messiási korban bekövetkezni.


[1] Midrás Tánchumá Nászó, 16.
[2] Maimonidész, A királyok szabályai, 2:3.
[3] Jövámot 63a.
[4] 30:20.
[5] Tánjá, 36. fej.
[6] 5Mózes 7:11.
Megszakítás