Aktuális ünnepünk: Hanuka

Chánuká ünnepe kiszlév hó 25-én kezdődik (idén december 2.-án este), és nyolc napig tart. Annak a győzelemnek állít emléket, amelyet a Mákkábeusok három évig tartó szabadságharc után arattak az Izraelt elfoglaló szíriai görögök fölött, és legyőzték a görögök hellenista zsidó támogatóit is, akik változtatásokat akartak bevezetni a zsidó vallásgyakorlatban. A harc polgári i. e. 165-ben a Jeruzsálemi Templom visszafoglalásával ért véget. A győzelemmel helyreállt Izrael szuverenitása is. A “chánuká” azt jelenti: “felavatás”, s arra utal, hogy újra Isten oltalmába ajánlották a Templomot, amelyet a pogány bálványok és praktikák beszennyeztek.  

 

A Hásmóneus-felkelés. A Mákkábeusok könyve alapján
hanuka1 (1)
Herman Wouk: A kisebb ünnepek – Chánuká, a fény ünnepe
 hanuka7
vita a ’90-es évekből
hanuka_fank  
Oberlander Báruch rabbi: A fény két hullámhossza
hanuka4 

Chánuká a szovjet börtönben

hanuka1 (1)
 A lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi: – A szent olaj üzenete
Oberlander Báruch rabbi: Chanuka-még egy kis fény
 Hanuka_15
 
 

 hanuka_fank
Hogy? Hogy nem? –
 1481583848_99e0384c7b
 Sulchan Aruch: A chanuka szabályai
 chanuka
 A zsidóság szótára: Chánuká
 hanuka1 (1)
 Köves Slomó rabbi üzenete Hanuka minden egyes napjára 1-2-345678
 
 
A CHÁNUKAI SZERTARTÁSOK
 
 
A MENÓRA FÉNYÉNEK ÁLDÁSAI A fények meggyújtása előtti áldások 1. Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki megszentelt minket parancsolatokkal, s meghagyta, hogy gyújtsunk Chánukára gyertyát. 2. Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya: csodákat műveltél atyáink idején, az akkori idők ezen napjaiban. A következő áldást csak az első estén mondjuk (vagy amelyik napon először gyújtunk Chánuká-gyertyát). 3. Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki életben tartott s megőrzött bennünket, s engedte megérni mostani időnket.
A FÉNYEK MEGGYÚJTÁSA UTÁN EZT MONDJUK Meggyújtjuk ezeket a gyertyákat, hogy felidézzük Általad való megmenekülésünket és a csodákat, amelyeket ősatyáinkkal cselekedtél az ő idejükben ezeken a napokon, szent fopapjaid által. Chánuká nyolc napjának szent fényei ezek, amelyekkel nem szabad világítanunk, csak néznünk szabad őket, hogy hálát adjunk Neked, és magasztaljuk nagy Nevedet csodatételeidért és Általad való megmenekülésünkért.
Hayim Halevi Donin kalauza

* Chánukákor szabad dolgozni. * A chánukái menóra nyolckarú kandeláber, amelyen külön helye van a “szolgalángnak”, amellyel napnyugta után meggyújtjuk a lángokat: ezt sámásnak hívják. A gyújtás után – égve – visszatesszük a helyére. * Az égő “szolgagyertyát” kézben tartva a két áldást mondjuk. Az első estén egy harmadik áldást is mondunk, a Sehechejánut. * Az első estén egy lángot gyújtunk, azután minden este eggyel többet, míg a nyolcadikon az összes láng nem ég. Az új gyertyát mindig balról tesszük hozzá a többihez, és balról jobbra haladunk a gyújtással. * A menóra lángját nem szabad gyakorlati célra – olvasásra, világításra, cigarettagyújtásra stb. – használni. Szükség esetén a sámás lángját használhatjuk. * A menórát az ablak közelében kell meggyújtani, hogy kívülről látni lehessen, ezáltal nyilvánosan hirdesse Chánuká csodáját. * Szép dolog, ha a család minden tagjának van saját menórája, és mindenki gyújt chánukái fényt. * Szokás a gyerekeknek pénzt – chánukágeltet – és ajándékokat adni. * Pénteken este a menóra lángját a szombati gyertyáknál előbb kell meggyújtani, akkor is, ha még nem ment le a Nap. Szombaton este a hávdálá után gyújthatunk lángot a menórában. * Az istentisztelet rendjébe Chánuká hetében beiktatjuk a Hálélt, valamint az Ál Hániszim hálaimát, amelyet a győzelmek és csodák emlékére mondunk. Ez utóbbit csatoljuk az étkezés utáni hálaimához is.

 

 

Aktuális ünnepünk: Őszi Nagyünnepek ימים נוראים

Idén szeptember 29-én este köszönt ránk a zsidó újév, a Ros Hásáná. A kétnapos ünnepen az ember teremtésének 5780-ik évfordulójára emlékezünk, és mintegy megújítjuk az Örökkévalóval kötött szövetségünket a világ létezésére és újjáteremtésére. Ezzel a két nappal veszi kezdetét a tíz bűnbánó nap, melynek betetőzése Jom Kipur, idén október 8-án este és kezdődik és 9-én estig tart. Az Engesztelőnapon, melyen 25 órát böjtölünk, (böjt kezdete 8-án, 17:52 – böjt vége 9-én 18:54) bűneinket bánjuk, és megtérést gyakorlunk. A többi ünneptől eltérően ilyenkor nem szabad főzni, tüzet még tűzről sem gyújthatunk, és tilos közterületen/re/ről hozni-vinni dolgokat. Ez továbbá az egyetlen böjt, amit akkor is megtartunk, ha sábeszre esik. Megéri, mert ezen a napon eltörlődnek a bűneink, “tiszta lappal” indulunk az új évben. A félelmetes napok leteltével következik az önfeledt öröm ideje. Szukkot, a sátoros ünnep (idén október 13-án este kezdődik és október 20-ig tart, majd még aznap este van a Hosáná Rábá. Másnap október 21-én Smini Áceret, majd másnap, október 22-án a Tóra örömünnepe vígadjuk!
 
 
 

Ros hasana

Új! Kapható! Izrael fohásza – A zsidó újév imarendjeA lubavicsi rebbe, Joszéf Jichák Schneerson rabbi felhívása a magyar jesiva növendékekhez 1937-ben

 

Nyitott zsidó újév Óbudán!

 

Ros hásánái menü a Talmudban felsorolt öt összetevővel, az édes új év reményében

sofar_blowing2Szemléltető videó: A sófár fújás tudománya
Hayim Halevi Donin: A Félelmetes NapokHerman Wouk: A Nagyünnepek sofar_blowingA lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi: Ros Hásáná: Az ember teremtése Miért imádkozunk anyagi jólétért? Mi is Ros Hásáná? A világ kora -Az Örökkévalót keresni
Naftali Kraus: * Ros Hásáná a chászid legenda tükrében * Mi a máchzor? Mi a pijut?sofar_blowing2Hangelőadások (MP3): * A méz, a folyó és az ima – minden, amit Roshasanáról tudni kell * A Sófár kabbalisztikus jelentése
Őszi ünnepek – mi az a táslich?sofar_blowingZsidó Tudományok Szabadegyeteme (tankönyv, hangelőadások): Őszi nagyünnepek

Nissan Mindel: Az Újév imáiról és a többi zsidó imákról

 

sofar_blowing2A nagyünnepi imaidők

Őszi ünnepek – újévi szokások

Oberlander Báruch rabbi: Sírás a kapuban 
Egyszerű és szép

Újévi menü receptekkel

Újévi szokások: nagyünnepi konyha

sofar_blowingEnglish: The high holidays
 
Jom kipur           
Új! Kapható! Sámson fohásza – Engesztelőnap imarendje
 
Hayim Halevi Donin kalauza A Félelmetes Napok
jomkipur 

A lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi: Mi is Jom Kipur?

A rossz átalakítása

13+1 tény jom kipurról

Herman Wouk írása A Nagyünnepek Jom Kipur után fenntarthatjuk-e az Örökkévalóhoz fűződő köteléket

Maimonidész Mózes: A megtérés útja

Mit eszünk, amikor nem eszünk? – a zsidó böjtök gasztronómiája

 jom kipur, sofar

Oberlander Báruch rabbi: Egyszerű és szép

Jom kipuri szokások a világ minden tájáról

Jom kipuri kisokos

Naftali Kraus: Jom Kipur a chászid legenda tükrében 

A Nagyünnepek imarendje English: The high holiday

Szukot

Szukkot – A sátrak ünnepe Hayim Halevi Donin kalauza

Az etrogon innen és túl – érdekes szukoti szokások a nagyvilágból


 lulava

Naftali Kraus: Sátoros ünnep a chászid legenda tükrében

Kis szukoti növényhatározó

 

Az őszi ünnep Herman Wouk írása

A négy növény szimbolikája

 szukotkOberlander Báruch rabbi: Bor és víz – az igazi öröm
Lubavicsi rebbe: * A négy növény és a négy fajta ember * A szukká kabbalisztikus jelentéseA szuká és a titokzatos vendégek szupriKicur Sulchán Áruch: A szukkot ünnep részletes szabályai I. M. Lau, Izrael országos főrabbija:Szukkot (Szükesz)
 Efráim Ofri: Szuká a németektől lopott deszkalapokból A Nagyünnepek imarendje English: The high holidays
 
Szimchát Torá
Szimchát Torá Hayim Halevi Donin kalauzatoratanc

 

Naftali Kraus: Szimchát Tóra a chászid legenda tükrében
A nyolcadik nap Herman Wouk írása Oberlander Báruch rabbi: Tánc vagy tanulás

I. M. Lau, Izrael országos főrabbija:A Tóra örömünnepe

Kettős ünnep – smini áceret és szimchát torá

 toratanc

A Nagyünnepek imarendje English: The high holiday

Amikor felülemelkedünk önmagunkon

Lubavicsi rebbe: Miért táncolunk és nem tanulunk?

 Nissan Mindel. Szimchát Torá a lágerban

Kicur Sulchán Áruch: Hosáná rábbá és Szimchát Tórá szabályai