Hanuka ünnepe kiszlév hó 24-én kezdődik (idén november 28 este) és nyolc napig tart. Annak a győzelemnek állít emléket, amelyet a Mákkábeusok három évig tartó szabadságharc után arattak az Izraelt elfoglaló szíriai görögök fölött, és legyőzték a görögök hellenista zsidó támogatóit is, akik változtatásokat akartak bevezetni a zsidó vallásgyakorlatban. A harc polgári i. e. 165-ben a Jeruzsálemi Templom visszafoglalásával ért véget. A győzelemmel helyreállt Izrael szuverenitása is. Hanuka azt jelenti: felavatás és arra utal, hogy újra Isten oltalmába ajánlották a Templomot, amelyet a pogány bálványok és praktikák beszennyeztek.  

 

A Hásmóneus-felkelés. A Mákkábeusok könyve alapján

hanuka1 (1)

Talmud: A Chánuka történte és szabálya

Herman Wouk: A kisebb ünnepek – Chánuká, a fény ünnepe

 hanuka7

Természetbe öltözött csoda a liliomoknak Köves Slomó rabbi Írása

Chánuká az utcán: pro és contra 

vita a ’90-es évekből

hanuka_fank  

Oberlander Báruch rabbi: A fény két hullámhossza

Naftali Kraus: Chánuká a chászid legenda tükrében

hanuka4 

Chánuká a szovjet börtönben

Szabadságharc zsidó módra.

hanuka1 (1)

 A lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi: – A szent olaj üzenete

Oberlander Báruch rabbi: Chanuka-még egy kis fény

 Hanuka_15

Chanuka a hunfalvi jesivában 

Hanuka: fények hírdetik a csodát

17 tény az olajbogyóról 

Régi hanukai emlékek

 

 hanuka_fank

Hanukai latkesz

Hanuka gasztro: mit eszünk a fény ünnepén?

„Lövivá chámá umetuká” – Hanuka a konyhában

 

 

Hogy? Hogy nem? –

Chánuká és a szombat 

 1481583848_99e0384c7b

 Sulchan Aruch: A chanuka szabályai

H. H. Donin: Zsidónak lenni. Chánuká

 chanuka

 A zsidóság szótára: Chánuká

A Makkabik nyomában 

 Hasmónesusok és makkabeusok – a hanukai csoda hősei 

A trenderlitől a csokipénzig – érdekes hanukai szokások

Hanuka mese

 

 hanuka1 (1)
 Köves Slomó rabbi üzenete Hanuka minden egyes napjára 1-2-345678
 
 
A CHÁNUKAI SZERTARTÁSOK
 
 
A MENÓRA FÉNYÉNEK ÁLDÁSAI A fények meggyújtása előtti áldások 1. Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki megszentelt minket parancsolatokkal, s meghagyta, hogy gyújtsunk Chánukára gyertyát. 2. Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya: csodákat műveltél atyáink idején, az akkori idők ezen napjaiban. A következő áldást csak az első estén mondjuk (vagy amelyik napon először gyújtunk Chánuká-gyertyát). 3. Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki életben tartott s megőrzött bennünket, s engedte megérni mostani időnket.
A FÉNYEK MEGGYÚJTÁSA UTÁN EZT MONDJUK Meggyújtjuk ezeket a gyertyákat, hogy felidézzük Általad való megmenekülésünket és a csodákat, amelyeket ősatyáinkkal cselekedtél az ő idejükben ezeken a napokon, szent főpapjaid által. Chánuká nyolc napjának szent fényei ezek, amelyekkel nem szabad világítanunk, csak néznünk szabad őket, hogy hálát adjunk Neked, és magasztaljuk nagy Nevedet csodatételeidért és Általad való megmenekülésünkért.
Hayim Halevi Donin kalauza

* Chánukákor szabad dolgozni. * A chánukái menóra nyolckarú kandeláber, amelyen külön helye van a “szolgalángnak”, amellyel napnyugta után meggyújtjuk a lángokat: ezt sámásnak hívják. A gyújtás után – égve – visszatesszük a helyére. * Az égő “szolgagyertyát” kézben tartva a két áldást mondjuk. Az első estén egy harmadik áldást is mondunk, a Sehechejánut. * Az első estén egy lángot gyújtunk, azután minden este eggyel többet, míg a nyolcadikon az összes láng nem ég. Az új gyertyát mindig balról tesszük hozzá a többihez, és balról jobbra haladunk a gyújtással. * A menóra lángját nem szabad gyakorlati célra – olvasásra, világításra, cigarettagyújtásra stb. – használni. Szükség esetén a sámás lángját használhatjuk. * A menórát az ablak közelében kell meggyújtani, hogy kívülről látni lehessen, ezáltal nyilvánosan hirdesse Chánuká csodáját. * Szép dolog, ha a család minden tagjának van saját menórája, és mindenki gyújt chánukái fényt. * Szokás a gyerekeknek pénzt – chánukágeltet – és ajándékokat adni. * Pénteken este a menóra lángját a szombati gyertyáknál előbb kell meggyújtani, akkor is, ha még nem ment le a Nap. Szombaton este a hávdálá után gyújthatunk lángot a menórában. * Az istentisztelet rendjébe Chánuká hetében beiktatjuk a Hálélt, valamint az Ál Hániszim hálaimát, amelyet a győzelmek és csodák emlékére mondunk. Ez utóbbit csatoljuk az étkezés utáni hálaimához is.

 
Még több »

Ünnepeink