Ahhoz, hogy a zsidó nép, melynek nagy része ma is a szétszóratásban, diaszpórában él, méltó módon meg tudja ünnepelni ünnepeit, azokat meg kell ismernie. Ebben van a magyarországi zsidó olvasó segítségére Naftali Kraus könyve, a „Zsidó ünepek – a chászid legendák tükrében”, mely szisztematikusan ismerteti a zsidó ünnepeket a zsidó naptár szerinti év folyamán, Peszáchtól Szukkotig, Ros Hásánától Purimig és Szombattól Jom Kipurig. Minden ünnep három részben, három oldalról van leírva: bibliai eredete, folklórja, szokásai; a hozzákapcsolódó chászid történetek; valamint a Háláchá, a zsidó törvény szerint, az ünneppel kapcsolatos teendők.
Megszakítás