Hetiszakaszunk, a Smini többek között elbeszéli, hogy Áron főpap két fia, Nádáv és Ávihu idegen tüzet vitt a sátorszentélybe. Isten azonnal halállal sújtotta őket, hiszen erre nem volt semmiféle felhatalmazásuk és Isten nem kérte őket erre. A háftárá ezt a szakaszt emeli ki és erre a részre reflektál, amikor leírja, hogy hogyan kapott Uzá isteni büntetést azonnal, amikor – teljesen jóindulatúan, ám anélkül hogy erre utasítást, vagy engedélyt kapott volna – megérintette a Frigyládát.

A prófétai szakasz történelmi eseményt mesél el. Dávid király 30 ezer emberét gyűjti össze, hogy a Frigyládát Ávinádáv házából Jeruzsálembe kísérjék. (A Frigyláda sok állomást magába foglaló útjáról a sivatagból Jeruzsálembe ebben a cikkünkben olvashatnak részletesen.) Dávid és emberei elindulnak, a kísérők dallal és tánccal haladnak a láda előtt. Amikor a kocsit vontató ökrök egyike megbotlik és Uzá kinyújtja a kezét, hogy megtartsa a Frigyládát, Isten azonnal halállal bünteti, hiszen a ládához senki nem érhetett hozzá:

Rátették az Isten ládáját új szekérre és elvitték Ávinádáv házából, mely a dombon volt; Uzá és Áchjó pedig, Ávinádáv fiai, vezették az új szekeret. Elvitték Ávinádáv házából, mely a dombon volt, Isten ládájával menve; Áchjó pedig ment a láda előtt. Dávid pedig és Izrael egész háza játszadoztak az Örökkévaló színe előtt mindenféle ciprusfa hangszereken: hárfákon, lantokon, dobokon, csörgőkön és cimbalmokon. Midőn a Náchón szérűhöz értek, Uzá odanyúlt Isten ládájához és megfogta, mert megcsúszott a marha. Erre föllobbant az Örökkévaló haragja Uzá ellen, és megverte őt ott Isten a vétség miatt; és meghalt ott az Isten ládája mellett.

Dávid ettől megrettent, és további három hónapig állomásoztatta a ládát Oved-Edom házában. Amikor azonban látta, hogy Oved-Edom háza népét megáldotta az Örökkévaló, ismét megpróbálta Jeruzsálembe szállítani a szövetség ládáját. Ekkor azonban már sokkal körültekintőbben járt el, és hat lépésenként áldozatot mutatott be az Örökkévalónak. Amikor elérték végül Dávid városát, Michál, az első király, Saul lánya és Dávid egyik felesége nemtetszését fejezte ki Dávid viselkedésével kapcsolatban. A király ugyanis ruha nélkül táncolt a láda előtt az egész úton végig. Michál büntetése gyermektelenség lett a lenéző megjegyzés miatt.

A következő fejezet elején Dávid házat akar építeni az Örökkévalónak, ám Isten Nátán prófétán keresztül megüzeni Dávidnak, hogy majd az utódja építi fel a Szentélyt.

A történetet Smuél (Sámuel) próféta második könyvében olvassuk. Smuél próféta a zsidó történelem egyik legkiemelkedőbb alakja volt. A bírák közül időben a legutolsó. A bírák (héberül softim) 400 éven át vezették a zsidó népet az Izraelbe való bevonulás és a zsidókat vezető Jehosua halála után a királyság megalapításáig. Az ő nevéhez fűződik a saját nevét viselő prófétai könyvön kívül a Bírák könyve és Rut könyve is.

Smuél próféta a polgári időszámítás előtti X. század második felében született. Anyja, Cháná prófétanő évekig meddő volt. Ismert története szerint annyira belemerült az imádkozásba a silói sátorszentély előtt, hogy nem mondta ki a szavakat, csak az ajka mozgott. A főpap emiatt részegnek hitte az asszonyt. Cháná ígéretet tett arra, hogy ha Isten gyermeket ad neki, akkor Istennek fogja szentelni az ő egész életét. Így is lett, és kétéves korában már a Szentélybe került, Eli főpap keze alá. Később ő állt a nép élére, mindaddig, amíg a nép királyt nem követelt magának. Isten megparancsolta neki, hogy tegyen a nép akarata szerint. Így kente fel királlyá Sault, majd Dávidot. Smuél próféta 54 éves korában hunyt el szülőhelyén, a Júdeai-hegyek közt fekvő Rámában, és ott is temették el. A ma Sámuel sírjaként ismert hely a muszlimok számára is szent hely, Nábi Számuel (Sámuel próféta) néven, nem messze Jeruzsálemtől.

Nátán próféta Izrael második és harmadik királya, Dávid és Slomó (Salamon) idejében, tehát a polgári időszámítás szerinti X. század második felében és IX. század elején prófétált. A hagyomány szerint Smuél próféta szárnyai alatt tanult, és ő volt az, aki Smuél könyvét végül befejezte. Neve néhány helyen bukkan fel a prófétai könyvekben, de saját könyvvel nem rendelkezik. Egyik legfontosabb jövendölése az, amelyiket ebben a háftárában olvasunk, mely szerint Dávid háza (vagyis dinasztiája) örökké fog állni, és az ő utódja építi majd fel az állandó Szentélyt a sátorszentély (Miskán) helyett.

Hetiszakasz: Smini

Háftárá: II. Smuel 6:17:17 (más szokás szerint: 6:1-6:19)

zsido.com