A Tánjá, avagy „A közepesek könyve” a Chábád hászidizmus klaszszikus kézikönyve, „bibliája”. A benne foglalt alapfogalmakra épül a hászidizmus egész sor alapelve, ideológiája. Szerzője Snéur Zálmán rabbi, a Chábád mozgalom megalapítója. A mű öt részből áll: Likuté Ámárim (Mondások gyűjteménye, vagy más néven „A közepesek könyve”), Sáár Hájichud vöháemuná (A hit és az egyistenhit kapuja), Igeret Hátsuvá (A megtérés dekrétuma) és Igeret Hákodes (A szent dekrétum), Kuntresz Ácháron (Utolsó rész).

Az itt közölt fejezetek részben Naftali Kraus fordítását részben pedig a Lessons in Tanya részleges magyar fordítását és Köves Slomó fordítását követik. A mellékelt hangelőadások Köves Slomótól nem csak a szöveg részletes értelmezésére, hanem a kabbala és a hászid filozófia fontosabb fogalmainak tisztázására is hangsúlyt tesznek.

Fejezetek

Megszakítás