Szakaszunk – Vájikrá (3Mózes 1:1-5:26.) – Mózes harmadik könyvének (Leviticus) első része, az áldozati renddel foglalkozik. Felsorolja a különböző áldozatokat, ki hozza őket és miért. Lényegük a vétkes ember bűnbánata és vezeklése.    

Vájikrá (3Mózes 1–5.) פָּרָשָׁת וַיִּקְרָא

A hetiszakasz tartalmából

  • Az Örökkévaló megszólítja Mózest a Találkozás Sátrából, és elmondja neki a Szentélyben hozott állat és lisztáldozat törvényeit. Ezek közé tartoznak a következők: – 3Mózes 1:1.
  • A „égőáldozat” (olá), amely teljes egészében felszáll Istenhez az oltár tetején égő tűz révén; – 3Mózes 1:2–17.
  • Ötféle lisztáldozat (minchá), amely finomlisztből, olívaolajból és tömjénből készül; – 3Mózes 2.
  • A „békeáldozat” (slámim), amelynek húsát, miután egyes részeket az oltáron elégettek, más részeket pedig a kohanitáknak (papoknak) adtak, maga az áldozathozó fogyasztott el; – 3Mózes 3.
  • A „vétekáldozat” (chátát) különböző fajtái, amelyeket a nem szándékosan elkövetett vétkekért való engesztelésül hoz a vétkező főpap, az egész közösség, a király vagy az átlag zsidó; – 3Mózes 4.
  • A „bűnáldozat” (ásám), amelyet olyasvalaki hoz, aki a Szentély valamely megszentelt tárgyát nem szándékosan profán célra használja, vagy aki bizonytalan, hogy vajon áthágott-e valamilyen isteni tilalmat, vagy azáltal követ el „hűtlenséget az Örökkévaló ellen”, hogy hazugul esküszik, így károsítva meg felebarátját. – 3Mózes 5–11.

 

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK:

Megszakítás