Szakaszunk – Smini (3Mózes 9:1-11:47.) – a Hajlék felavatásáról szól, s ebben az előző szakasz végén leírt folyamatot, melyben Mózes hét napon keresztül előkészíti és felavatja testvérét, Áront s fiait a Szentély szolgálatra, miután beavatta őket a Szolgálat minden csínjába-bínjába. A szakaszban találjuk azt a tragikus esetet is, amelyben Áron két fia – Nádáv és Ávinu – egy tévedés folytán életét veszti. A szakasz utolsó része felsorolja a tiszta és tisztátalan, illetve ehető és nem ehető állatokat és szárnyasokat.

Smini (3Mózes 9–11.) פָּרָשָׁת שְּמִינִי

A hetiszakasz tartalmából

  • Az „avatás hét napját” követő nyolcadik napon Áron és fiai megkezdik kohanitákként (papokként) való ténykedésüket. Tűz jön ki az Örökkévaló színe elől, és elemészti az oltárra helyezett égőáldozatot, s az Isteni Jelenlét aláereszkedik, hogy a Szentélyben lakozzék. – 3Mózes 9.
  • Áron két idősebb fia, Nádáv és Ávihu „idegen tüzet” visz az Örökkévaló színe elé, „amit [Ő] nem parancsolt nekik”, és meghalnak az Örökkévaló színe előtt. Áron némán áll az őt ért tragédia láttán. Az Örökkévaló ezek után megtiltja a kohanitáknak, hogy bort vagy alkoholt fogyasszanak a szentélyi szolgálat előtt. Mózes és Áron később összekülönbözik egy, az áldozatokkal kapcsolatos jogi kérdésen, végül azonban Mózes Áronnak ad igazat. – 3Mózes 10.
  • Isten előírja a kóserság szabályait, meghatározza a fogyasztható és a tiltott állatfajokat. A szárazföldi állatok közül azok fogyaszthatók, amelyek hasított patájúak és kérődzők; a halak közül az kóser, amelynek pikkelye és uszonya van; felsorol az Írás egy sor nem kóser madárfajt valamint négy kóser rovart (négyféle sáskafajt) is. – 3Mózes 11:1–28.
  • A hetiszakaszban szó esik továbbá a rituális tisztaság egyes szabályairól, többek között a mikve (rituális fürdő) valamint a források tisztító erejéről. Az Örökkévaló elrendeli Izrael népének, „hogy különbséget tegyetek a tisztátalan és a tiszta között.” – 3Mózes 11:29–47.

 

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK:

Megszakítás