Ezen a héten két hetiszakaszt olvasunk:

a Böhár-t
és
a Böchukotáj-t.

Az első szakaszunk – Böhár (3Mózes 25-26:2.) – a hetedik (Smitá) és ötvenedik (Jóbel) év szabályaival foglalkozik. Ahogy a hetedik nap – a szombat – pihenésre szolgál, ugyanúgy a hetedik évben pihentetni kell a földet; parlagon kell hagyni. Hétszer hét (vagyis) 49 év után jön a Jóbel év, amikor a földek visszamennek eredeti tulajdonosuk birtokába. Ugyancsak a Jóbel (jubileum) évben szabadulnak azok a zsidó rabszolgák, akik hetedik évben nem akartak szabadlábra kerülni, hanem inkább gazdáiknál kívántak maradni. A szakasz utolsó verseiben újfent figyelmeztet a Tóra a bálványimádás és a szombatszegés tilalmára.

A második szakaszunk – Böchukotáj (3Mózes 26:3-27:34.) – amely Mózes harmadik könyvét fejezi be, összegzi az eddigieket. Választás elé állítja a népet. Ha hallgatnak az isteni szóra és betartják a Tóra parancsolatait – akkor minden jóban lesz részük, és az isteni kegyelem vigyázza lépteiket. Ha nem – ha elhagyják a Tórát és a bálványimádó, erkölcstelen népeket utánozzák – akkor lépésről lépésre mennek tönkre és haladnak a nemzeti, és az egyéni szerencsétlenség felé.

Böhár (3Mózes 25:1–26:2.) פָּרָשָׁת בְּהַר

A hetiszakasz tartalmából

  • Szináj hegyén Isten átadja Mózesnek a smitá – szombatév törvényeit. Minden hetedik évben szüneteltetni kell a munkát a földeken Izraelben, ami pedig megterem rajtuk, az ingyen és szabadon fogyasztható ember és állat számára egyaránt. – 3Mózes 25:1–7.
  • Hét szombatév-ciklust egy ötvenedik év, a jóbélév követ, amely során szünetelnek a mezei munkák Izraelben, a zsidó rabszolgákat szabadon kell ereszteni, és a Szentföld minden időközben eladásra került ingatlanvagyonának vissza kell kerülnie eredeti tulajdonosának birtokába. – 3Mózes 25:8–13.
  • A hetiszakasz még további, a földek adásvételére, a csalás és uzsora tilalmára és a zsidó rabszolgára vonatkozó törvényeket is tartalmaz. – 3Mózes 25:14–26:2.

 

Böchukotáj (3Mózes 26:3–27:34.) פָּרָשָׁת בְּחֻקֹּתַי

A hetiszakasz tartalmából

  • Isten ígéretet tesz, hogy ha Izrael népe megtartja az Ő parancsolatait, anyagi jólét és biztonság lesz osztályrésze. Ám ezt követően keményen meg is fenyegeti Izrael gyermekeit, hogy számkivetéssel, üldöztetésekkel és egyéb sorscsapásokkal sújtja őket, ha hűtlenekké válnak a Vele kötött szövetséghez. – 3Mózes 26:3–46.
  • Mindamellett: „Amikor ellenségeik országában lesznek, nem vetem meg és nem utálom meg őket, nehogy végképp megsemmisítsem őket és megbontsam szövetségemet velük, mert Én vagyok az Örökkévaló, az ő Istenük.” – 3Mózes 26:44.
  • A hetiszakasz a különféle Istennek tett felajánlások becsértékének számítási szabályaival végződik. – 3Mózes 27.

 

 

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK: