Ma van elul 25. A világ születésnapja. 5783 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött a teremtés.

Azt mondják bölcseink, hogy ezen a különleges napon az embernek feltétlenül tartózkodnia kell a dühtől. Mint minden jeles napon, elul 25-én is jó, ha az ember a megszokottnál több adományt ad. Nem szabad böjtölni és jó, ha kenyér és hús is kerül az asztalra, mint ünnepnapon szokás. Dicséretes, ha édes ételeket is eszünk és különösen fontos nagy odaadással elmondani az asztali áldást, a birkát hámázont.

Ahogy a háláchá az élet minden területét meghatározza, úgy hatják át a különböző szegulák, szokások és hiedelmek is a mindennapokat. A Tóra több helyen nevezi a zsidó népet szegulának, azaz kincsnek, illetve az Örökkévaló kiváló tulajdonának. A szegulá – tett, melytől egy adott helyzet jóra fordulását, vagy kedvező kimenetelét reméljük. Védelmező vagy jótékony hatású „bűbáj”, talmudi, kabalisztikus, rabbinikus vagy folklorisztikus eredettel, melyet abban a reményben alkalmaznak, hogy az adott ügyben po­zitív fordulatot hoz, vagy az illető vágyainak megfelelő irányba befolyásolja azt. Mindig észben kell azonban tartanunk, hogy a szegulák elsődleges célja, hogy általuk közelebb kerüljünk az Örökkévalóhoz, hiszen csak az Ő segítségével fordulhatnak jóra a dolgok. Fontos, hogy arra is emlékezzünk: az imádkozás és a jó cselekedetek erejét és jótékony hatását semmi nem helyettesítheti. A XIX. században élt bagdadi bölcs, a Ben Is Cháj javasolta a következő szegulát:

Gyújtsanak meg elul 25-ének estéjén néhány előre meghatározott tánáchi (bibliai) idézet elmondását követően öt gyertyát, melyek megfelelnek az isteni jóindulat öt fényének, ahogy áll (1Mózes 1:4) „És látta Isten, hogy a világosság jó”. A világ első napjával kapcsolatban öt alkalommal szerepel a teremtéstörténetben a „fény” szó, innen a gyertyák száma annak az öt jótéteménynek megfelelően, ami ezen a napon világossá válik. A gyertyák meggyújtása után egy, a Ben Is Cháj által szerkesztett imát kell elmondania az embernek magáért és családjáért, hogy Isten fénnyel töltse meg az életüket és biztosítson neki és családjának jó megélhetést, áldást, békét és számos egyéb jót. A gyertyák meggyújtásának pillanata „ét rácon” – olyan időpont, amikor imáinknak különleges ereje van, ezért ilyenkor jó, ha az ember arra kéri magában Istent, hogy hozzon világosságot a gálut, a szétszóratás sötétjébe és küldje el a megváltást. Érdemes továbbá a Teremtés könyvének első hat mondatát el-, illetve a zsinagógában felolvasni, melyek a teremtés első napjával foglalkoznak.

Fotó: Rajiv Bajaj on Unsplash