MAIMONIDÉSZ

Tartalom

 

Előszó

Bevezetés a Talmudba:  A szóbeli hagyomány eredete és történelmi fejlődése

1. fejezet: A szóbeli hagyomány eredete

3. fejezet: A hagyomány átadása és megőrzése

4. fejezet: A Szóbeli Tan felosztása

Széfer Hámádá: A tudás könyve

A Tóra alapjainak szabályai

1. fejezet: Az alapok alapja

2. fejezet: Isten és a teremtmények

5. fejezet: Isten nevének megszentelése

7. fejezet: A prófécia

8. fejezet: Minden prófécia alapja

9. fejezet: A Tóra üzenete örök

10. fejezet: Az igaz próféta

Az emberi viselkedéstan szabályai

3. fejezet: „Minden utadon ismerd meg Őt”

4. fejezet: Az egészséges életmód

5. fejezet: Az élvezetek kordában tartása

Hilchot Tálmud Torá – A Tóra-tanulás szabályai

2. fejezet: A tanulás fontossága

3. fejezet: A tanulás módszere

4. fejezet: Az oktatás módszere

A megtérés szabályai

1. fejezet: A bűnbánat engesztelő hatása

2. fejezet: Melyik az igazi megtérés?

3. fejezet: Érdemek és bűnök mérlege

4. fejezet: A bűnre való késztetés

5. fejezet: A szabad akarat

6. fejezet: Az isteni gondviselés és a szabad akarat

7. fejezet: Térj meg egy nappal halálod előtt

8. fejezet: A földi lét és a túlvilág

9. fejezet: A jóság jutalma

10. fejezet: Szeretettel szolgáljuk Istent

Széfer Áhává: A szeretet könyve

A tfilin, a mezuzá és a Tóra-tekercs szabályai

5. fejezet: A mezuzá kötelessége, és írása

6. fejezet: Mely lakóhelyen kötelesség a mezuzá fölszerelése?

7. fejezet: A Tóratekercs

9. fejezet: Hogyan készül a Tóratekercs

10. fejezet: A kóser Tóra tekercs

Hilchot Bráchot – Az áldások szabályai

10. fejezet: Az alkalmi áldások

Széfer Zmánim: Az idők könyve

A szombat szabályai

1. fejezet: A szombati munkatilalom általános szabályai

2. fejezet: Szombatszegés életveszély esetén

3. fejezet: A szombaton magától történő munka

6. fejezet: A nemzsidó helyzete a szombati tilalmakat illetően

Hilchot Kidus Háchodes – Az újhold megszentelésének szabályai

1. fejezet: A zsidó naptár alapjai

2. fejezet: Az újhold megszentelése

3. fejezet: A tanúskodás

5. fejezet: Az újhold meghatározása és a ma használt naptár

Széfer Násim: A nők könyve

A házasság szabályai

1. fejezet: A házasság: kötelesség és tilalom

3. fejezet: Az eljegyzés menete

10. fejezet: Az esküvő menete

Széfer Kdusá: A szentség könyve

Hilchot Máchálot Ászurot – A tiltott ételek szabályai

3. fejezet: A tej, a tojás, a sajt és a vaj

9. fejezet: A tejes és a húsos

Széfer Ávodá: A munka könyve

A Szentély építésének törvényei

1. fejezet:

2. fejezet:

3. fejezet:

4. fejezet:

Széfer Softim: A Bírák könyve

A királyok és háborúi szabályai

6. fejezet: A háború törvényei

7. fejezet: Mentesülés a katonai szolgálat alól

8. fejezet: Nem zsidó fogolynő és a betérés

11. fejezet: A Messiás szabályai

12. fejezet: A Messiás kora

A Misna és legfontosabb kommentárjai

Források