A Misna és legfontosabb kommentárjai

A Biblia, a Tóra szövegét és parancsolatait évszázadok és évezredek során kutatták és magyarázták. A szóbeli magyarázatok első kodifikált törvénygyűjteménye a Misna.
A Misna első nyomtatott kiadását, mely már 1492-ben megjelent, számos újabb kiadás követte. Ezeket lapszéli kommentárokkal látták el. Ismertetőnkben elsősorban „a Romm testvérek és özvegye” által Vilnában (Wilno, Vilniusz) a XIX. század vége óta többször is kiadott, kommentárokkal ellátott, széles körben elterjedt kiadást mutatjuk be. Ez a kiadás a legtöbb utána megjelentetett „hagyományos” változat alapjául szolgál. A vilnai kiadás felépítése kissé bonyolult, nehezen kiismerhető. Minden egyes oldalon és a kötetek végén is terjedelmes kommentár és magyarázat szerepel a Misna főszövegén kívül.
A mű felépítésének és történetének megértését szolgálja az alábbi leírás, mely bemutatja a könyv felépítését, egyes részeinek jellegzetességeit, címét, történetét és ismerteti a szöveg stílusát és szerzőjét is.

1.
A Misna – המשנה

Típus: főszöveg
Terminológia
A héber „SáNáH” szó azt jelenti: ismételni, és az ismétlés útján történő memorizálásra utal. A „Misna” jelentése következésképp „ami betéve megtanulan

Források

1. Maimonidész előszava a Misnához írt kommentárjaihoz: Bevezetés a Talmudba, A szóbeli hagyomány eredete és történelmi fejlődése (részletek), SzentŹgyörgyi József fordítása.
2. Misné Torá, Hilchot Jöszodé háTorá, A Tóra alapjainak szabályai 1–2., 5., 7–10. fejezetét, Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely István.
3. Misné Torá, Hilchot Déot, Az emberi viselkedéstan szabályai 3–5. fejezetét, Naftali Kraus fordítása.
4. Misne Torá, Hilchot Tálmud Torá – A Tóra-tanulás szabályai 2–4. fejezetét, Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely István.
5. Misné Torá, Hilchot Tsuvá, A megtérés törvényei, fordította Klein Károly (Miskolc, 1943).
6. Misne Torá, Hilchot Tfilin umzuzá vöszéfer Torá, A tfilin, a mezuzá és a Tóra-tekercs szabályai 5–7., 9–10. fejezetei, Szentgyörgyi József fordítása. Lek-torálta Köves Slomó és Erdős Anna.
7. Misné Torá, Hilchot Bráchot – Az áldások szabályai 10. fejezet, Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely István.
8. Misne Torá, Hilchot Sábát, A szombat szabályai 1–3., 6. fejezetei, Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó.
9. Misné Torá, Hilchot Kidus Háchodes – Az újhold megszentelésének szabályai 1–3., 5. fejezetét, Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely István.
10. Misné Torá, Hilchot Isut, A házasság szabályai 1., 3., 10. fejezetét, Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely István.
11. Misné Torá, Hilchot Máchálot Ászurot, A tiltott ételek szabályai 3., 9. fe-jezetei, Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely Ist-ván.
12. Misné Torá, Hilchot Bét Hábechirá, A Szentély építésének szabályai 1-4. fejezet fejezetei, Selenau Magdolna fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely István.
13. Misné Torá, Hilchot Meláchim Umilchámotéhem, A királyok szabályai 6–8., 11–12. Feig fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Akácz Zoltán.
14. Misne Torá, Hilchot Möláchim, A király szabályai 11–12. fejezetei, A Messiás szabályai, Naftali Kraus és Nógrádi Bálint fordítása.
15. A Misna és legfontosabb kommentárjai, Dr. Eliézer Szegál írása alapján, kiegészítette Oberlander Báruch. Szentgyörgyi József fordítása. Lektorálta Köves Slomó és Gergely István.