Omerszámlálás

 

A Tóra szerint minden zsidó köteles a Tóra-adás ünnepéig 49 napot számlálni. A Midrás szerint ennek eredete az a 49 nap, amelyet az Egyiptomból kivonult zsidók örömteli előkészületekkel töltöttek el, mialatt „számlálták a napokat” a Tóra-adásig. Ez az időszak valamikor örömteljes volt, ma azonban gyászidőnek számít, mivel ennek során halt meg Rabbi Ákivá sok ezer tanítványa.

A számlálás  után szokás elmondani a 68. zsoltárt, és az Áná bekoách kabbalisztikus imát. Mindkét ima kapcsolódik a szférákhoz és a negyvenkilences számhoz, mivel 49 szóból illetve betűből tevődnek össze.

Aki nem közösséggel imádkozik, annak is számlálnia kell, áldásmondással. Aki elfelejtett este számlálni, megteheti másnap, áldásmondás nélkül, este pedig már mondhat áldást a következő napra. Aki több mint 24 órán át elfelejtette, annak végig áldásmondás nélkül kell számlálnia.

omer

 Sámuel Imája 154. oldal

A karmesternek: zenekísérettel. Zsoltárének. Áldjon meg minket kegyesen az Isten, fordítsa felénk arca fényét, szelá! Hadd ismerjék meg a földön útjaidat, minden népség segítségedet! Hadd adjanak neked hálát a népek, Istenem, hadd ismerjen el Téged minden nemzetség. Örüljenek, ujjongjanak a nemzetek, hisz Te méltányosan ítélkezel a népeken, a föld minden nemzetén, szelá! Hadd adjanak neked hálát a népek, Istenem, hadd ismerjen el Téged minden népség! A föld meghozta termését, megáldott bennünket az Isten. Áldjon meg minket az Isten, hadd tiszteljék Őt világszerte!

(68. zsoltár)

 

Kérünk, oldd fel a megkötözöttet nagy erős jobboddal,

Félelmetes, fogadd néped dalát, emelj magadhoz, tisztíts meg minket,

vitézen őrizd, mint a szem fényét azokat, akik egyetlennek tartanak,

áldd meg, tisztítsd meg őket, juttass nekik igaz irgalmadból,

erős és szent, nagy jóságodban mutass utat gyülekezetednek,

Dicsőséges, Egyetlen, nézz népedre, amely emlékezik szentségedre,

Titkok Tudója, fogadd jajunkat, hallgasd meg kiáltásunkat!

Áldott legyen szent uralmának Neve örökké!

 

Megszakítás