Snéur Zálmán ljadi-i rabbi:

Tánjá: Igeret hákodes, 26. levél

 

Mivel foglalkozott Simon bár Jocháj rabbi
a barlangban?

…Ezenfelül azt találjuk, hogy Simon bár Jocháj rabbi sokat foglalkozott (nemcsak a Misna törvényszövegeivel, hanem) a jogi dikurzusok kérdéseivel és feleleteivel is…

Még a barlangban való tartózkodása idején is, sőt éppen a barlang éveinek gyötrelmeitették méltóvá őt arra, hogy ennyi tudásra szert tegyen.

Mert amint a Gömárában[1] írva van: a Pinchász ben Jáir rabbi által felvetett minden egyes problémára huszonnégyféle válasszal tudott megfelelni, és Simon rabbi azt mondta neki: „Ha nem láttál volna ilyen állapotban”, azaz a barlangbéli nyomorúságos állapotban, „nem találtál volna most ilyennek”.

(Nyilvánvaló, hogy a barlangban töltött idő alatt első számú elfoglaltságuk – mármint a Simon rabbié és az ő fiáé, Eliezer rabbié – a misnák tanításaival való foglalatoskodás volt, azaz ama bizonyos hatszáz rend tanulmányozása, melyek akkoriban[2] hozzáférhetőek voltak, egészen szent tanítónk, Jehudá ha-Nászi rabbi idejéig, aki azután hat rendbe szervezte a misnákat.

Mert a Zohárt és a Tikunimot is – a Tikuné Zóhárt – be tudta fejezni két vagy három hónap alatt; hiszen bizonyára nem ismételte ugyanazt a témát kétszer.)

Világos tehát, hogy azután szinte minden idejében a Misna hatszáz rendjének tanulmányozásával volt elfoglalva…

 

A munkácsi rebbe kérdése

A munkácsi rebbe, Chájim Elázár Spiró rabbi (1871-1937) a Minchát Elázár c. responzum szerzője a következő kérdést teszi fel ezzel kapcsolatban (Divré Torá 8:70.):

A misnák tanulmányozása szintén nem vett volna igénybe, csak néhány hónapot, ha nem vitatják meg az összes jogi problémát és megoldási lehetőségeiket, amik szóba jöhetnek. Ugyanezt mondhatjuk tehát a Zohárral és a Tikuné Zóhárral töltött idejükről: az a néhány hónap ugyan elég volt a puszta szöveg előállítására, de tizenhárom esztendő sem lett volna elég a mélységeik feltérképezésére és megvitatására!

 

A lubavicsi rebbe válasza

A lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Scheerson rabbi (1902-2004) úgy válaszolja meg ezt a kérdést, hogy figyelmeztet: a Tánjá szerzője, az Álter Rebbe megelőzte ezt a kérdést éppen ebben a levelében.

Ő maga hozza szóba a tényt, hogy a Gömára kompilátorának, Ási rabbinak tíz évnyi tanulmányozásába került a Talmud első és második kiadásának áttekintése, holott azok már csak hat rendet tartalmaznak. Simon rabbinak, aki sokkal nagyobb koponya volt[3], és a Misna [akkor még] hatszáz rendjét tanulmányozta, mégpedig sokkal mélyebben, megfontolva minden problémára a lehetséges huszonnégy-huszonnégy választ, bizonyára minden idejét kitöltötte a barlangban a Misna tanulmányozása.

Ugyanakkor a Zohárral és a Tikuné Zohárral kapcsolatban – minthogy az Álter Rebbe ugyebár a Rájá Möhemnát idézi itt – elmondható, hogy ezek nem tartalmaznak „semmi olyan problémás kérdést, ami a gonosz térfeléről származik, sem olyan nézeteltéréseket, vitákat, melyek tisztátalan lelkületből erednek”, nincs bennük sem kérdéses dolog, sem vita. Így ezek valóban nem igényeltek többet néhány hónapnál.

[1] Sábát 33b.

[2] Chágigá 14a és Rási uo.

[3] Lásd Éruvin 54a.