Címke archívuma: Bírák

📖 XVIII. – Politika, demokrácia és közjog

Mint mindig, most is központi témák köré igyekeztünk csoportosítani a hétvége érdekfeszítő előadásait. Ez a téma ezúttal a Politika, demokrácia és közjog, valamint Lág BáOmer, a Zohár szerzőjének jorcájtja, ami vasárnapra esik.Első témakörünk nem elsősorban az aktuális politikai kérdésekkel foglalkozik, hanem abból igyekszünk ízelitőt adni, hogy az ősi zsidó forásokban és gyakorlatban hogyan jelentek meg… Tovább 📖 XVIII. – Politika, demokrácia és közjog

Bővebben »

A Bírák könyve – A királyok és a háború szabályai

Maimonidész, Mose ben Máimon, a Rámbám: Széfer Softim: A Bírák könyve A királyok és a háború szabályai 6. fejezet A háború törvényei Békére való felhívás §. Háborút, legyen az milchemet hárösut[1] vagy akár milchemet micvá[2], senki ellen sem szabad indítani addig, amíg fel nem lett neki ajánlva a békés rendezés lehetősége, ahogyan ez a Tórában… Tovább A Bírák könyve – A királyok és a háború szabályai

Bővebben »

Bírák és rabbik – Megtért és kitért talmudi bölcsek

Bírák és rabbik Megtért és kitért talmudi bölcsek   Naftali Kraus Elisá, az eretnek Elisá ben Ávujá a zsidó történelem egyik legrendhagyóbb szellemi vezetője, legellentmondásosabb tanaitája. Maga a tény, hogy bölcseink nem „cenzúrázták ki” maguk közül, ékesen bizonyítja, hogy a zsidóság még azokkal szemben is elfogadó, akik az ellenség oldalára álltak, nem leplezve gyűlöletüket. Mielőtt… Tovább Bírák és rabbik – Megtért és kitért talmudi bölcsek

Bővebben »

Bírák és rabbik – A szóbeli tan hiarerchiája és szerkezete

Bírák és rabbik A szóbeli tan hiarerchiája és szerkezete   Köves Slomó A magyarázat szükségessége Annak ellenére, hogy a zsidó vallás felfogása szerint a Tóraadás isteni megnyilatkozásának pillanatától fogva a Tóra törvényeinek hitelességéhez nem fér kétség, és elképzelhetetlen az ember általi változtatás a Tóra törvényein, mégis az emberi racionális gondolkodás és az annak segítségével tett… Tovább Bírák és rabbik – A szóbeli tan hiarerchiája és szerkezete

Bővebben »

A Bírák könyve: A lázadók szabályai

Maimonidész, Mose ben Máimon, a Rámbám: Széfer Softim: A Bírák könyve A lázadók szabályai   1. fejezet A Szánhedrin – a legmagasabb jogi fórum   A Bölcsek és a Szánhedrin három területe 1. § A legfelsőbb Szánhedrin Jeruzsálemben a szóbeli törvény megtestesülése. Tagjai a tanítás oszlopai, tőlük származnak a döntvények és ítéletek az egész zsidó… Tovább A Bírák könyve: A lázadók szabályai

Bővebben »

Bírák és rabbik a Bibliában – Bírák és igazságszolgáltatás

Bírák és rabbik a Bibliában Bírák és igazságszolgáltatás   18. Bírákat és felügyelőket adj magadnak minden kapudban, amelyeket az Örökkévaló, a te Istened neked ad, törzseid szerint, hogy ítéljék a népet igaz ítélettel. 19. El ne hajlítsd az ítéletet, ne tekints személyt és ne fogadj el megvesztegetést, mert a megvesztegetés megvakítja a bölcsek szemét és… Tovább Bírák és rabbik a Bibliában – Bírák és igazságszolgáltatás

Bővebben »

Sámuel búcsúja

Sámuel leteszi bírói tisztét 1. És szólt Sámuel egész Izraelhez: Íme, hallgattam szavatokra mindenben, amit mondtatok nekem, és királyt tettem fölétek. 2. Most hát, íme a király jár előttetek, én pedig megöregedtem és megőszültem, és fiaim – itt vannak veletek; én pedig jártam előttetek ifjúkorom óta mind e mai napig. 3. Itt vagyok, valljatok ellenem az Örökkévaló előtt és fölkentje… Tovább Sámuel búcsúja

Bővebben »

Benjámin helyreállítása

Az egész nép nagyon fájlalta Benjámin törzsének pusztulását, ezért módot nyújtottak nőrablás útján ahelyreállításra. 1. Izraél emberei pedig megesküdtek volt Miczpában, mondván: Senki közülünk nem adja leányát nőül Benjáminnak. 2. És elment a nép Bét-Élbe és maradtak ott estig az Isten színe előtt; fölemelték hangjukat és sírtak nagy sírással. 3. Mondták: Miért, Örökkévaló, Izraél Istene, történt ez Izraélben, hogy hiányozzék… Tovább Benjámin helyreállítása

Bővebben »

Sámson bosszúja. Újabb erőművek

Sámson bosszúja. Újabb erőművek 1. Történt pedig idő múlva a búzaaratás napjaiban, megemlékezett Sámson a feleségéről egy kecskegödölyével és mondta: Hadd menjek be feleségemhez a kamarába; de atyja nem engedte őt bemenni. 2. Mondta ugyanis az atyja: Azt gondoltam volt, hogy meggyűlölted, odaadtam tehát a társadnak, hiszen kisebbik nővére szebb nálánál, legyen csak a tied ő helyette. 3. Mondta nekik… Tovább Sámson bosszúja. Újabb erőművek

Bővebben »

Sámson születése

Sámson születése 1. Izraél fiai továbbra is azt tették, a mi rossz az Örökkévaló szemeiben és adta őket az Örökkévaló a filiszteusok kezébe negyven évig. 2. Volt egy ember, Czoreából, Dán nemzetségéből, neve Mánóach; felesége pedig magtalan volt és nem szült. 3. És megjelent az Örökkévalónak angyala az asszonynak és szólt hozzá: Íme csak, te magtalan vagy és nem szültél,… Tovább Sámson születése

Bővebben »

Debóra hőstette

Debóra hőstette Debóra bíráskodott Izráel felett, de Bárákot hívja meg hadvezérnek. 1. Továbbá is tették Izraél fiai azt, a mi rossz az Örökkévaló szemeiben; Éhúd pedig meghalt. 2.És eladta őket az Örökkévaló Jábínnak, Kanaán királyának kezébe, a ki Cháczórban uralkodott; hadvezére pedig Szíszera volt, s ez lakott Charóset-Haggójímban. 3. Ekkor kiáltottak Izraél fiai az Örökkévalóhoz, mert kilenczszáz vasszekere volt… Tovább Debóra hőstette

Bővebben »

Debóra éneke

Debóra éneke 1. És énekelt Debóra meg Bárák, Abínoám fia, ama napon, mondván: 2. Midőn vezéreltek vezérek Izraélben, midőn magát fölajánlotta a nép – áldjátok az Örökkévalót! 3. Halljátok királyok, figyeljetek fejedelmek; én az Örökkévalónak hadd énekelek én, dallok az Örökkévalónak, Izraél Istenének. 4. Örökkévaló, mikor elindultál Széirből, mikor lépdeltél Edóm mezeje felől, a föld megrendült, az egek is csepegtek, felhők is… Tovább Debóra éneke

Bővebben »

Bírák könyve : A királyok és háborúi törvényei

Széfer Softim: A Bírák könyve A királyok és háborúi szabályai 6. fejezet A háború törvényei Békére való felhívás 1. §. Háborút, legyen az milchemet háresut[1] vagy akár milchemet micvá[2], senki ellen sem szabad indítani addig, amíg fel nem lett neki ajánlva a békés rendezés lehetősége, ahogyan ez a Tórában is áll[3]: „Midőn közeledsz, egy városhoz, hogy ostromot indíts ellene, hívd föl… Tovább Bírák könyve : A királyok és háborúi törvényei

Bővebben »