Szakaszunk – Ki Tiszá (2Mózes 30:11–34:35.) – közli az első ízben megejtett zsidó népszámlálás utasításait, valamint a Szentélyben használt kenőolaj és füstölőszer készítésének módját. A szakasz fő témája az aranyborjú készítésének botrányos ténye és annak nemzedékekre szóló következményei.    

Ki Tiszá (2Mózes 30:11–34:35.) פָּרָשָׁת כִּי תִשָֹּא

A hetiszakasz tartalmából

  • Izrael gyermekei felszólíttatnak, hogy adakozzanak fejenként fél sékel ezüstöt a Szentély részére. Az Örökkévaló utasításokat ad a rézből való víztároló-medence, a felkenéshez használt olaj és a füstölőszer elkészítésére vonatkozólag. Becálélre és Áháliávra, a két „bölcslelkű” mesteremberre ruházza rá az Örökkévaló a Szentély elkészítésének feladatát, és a nép újfent parancsot kap, hogy őrizze és tartsa meg a szombat napját. – 2Mózes 30:11–31:18.
  • Mózes felmegy a hegyre, hogy a Kőtáblákat átvegye Istentől. Amikor Mózes nem tér vissza arra az időre, amikorra várják, a nép aranyborjút készít, és leborul előtte. Az Örökkévaló szándékot érlel, hogy elpusztítja az eltévelyedett népet, Mózes azonban közbenjár nála népéért. Mózes lejön a hegyről a Tízparancsolatot tartalmazó törvénytáblákkal; látván, hogy a nép a bálvány körül táncol, összetöri a kőtáblákat, elpusztítja az aranyborjút, a főbűnösöket pedig kivégezteti. Majd visszatér az Örökkévalóhoz, és azt mondja neki: „…törölj ki engem a Te könyvedből, amelyet írtál”, ha nem vagy képes megbocsátani a nép bűnéért. – 2Mózes 31:18–32:32.
  • Isten megbocsát ugyan, de figyelmeztet, hogy a nép bűne kihatással lesz több nemzedék életére is. Az Örökkévaló először azt ajánlja, hogy ezek után csak angyalát küldi el velük, Mózes azonban ragaszkodik hozzá, hogy az Örökkévaló Maga kísérje el őket az Ígéret Földjére. Mózes még azt is kéri az Örökkévalótól, hogy „Engedd látnom a te dicsőségedet!”, ezt azonban Isten visszautasítja. – 2Mózes 32:33–33:23.
  • Mózes újabb két kőtáblát készít, majd újra felmegy a hegyre, ahol Isten ezekbe a táblákba is belevési a Tízparancsolatot. A hegyen Mózes előtt láthatóvá válik a Könyörületesség Tizenhárom Attribútuma. Amikor visszatér a nép közé, Mózes arca olyan erős fényt áraszt, hogy leplet kell borítani rá, amelyet csak akkor lebbent fel, amikor Istennel beszél, vagy amikor az Örökkévaló törvényeit tanítja a népnek. – 2Mózes 34.

 

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK:

Megszakítás