Szakaszunk – Jitró (2Mózes 18:1–20:23.) – a Tóraadás és a Tízparancsolat szakasza. Előbb azonban Jitró, Mózes midjanita apósa látogatást tesz az Egyiptomból nemrég kivonult héber törzsek táborában, és hasznos tanácsokat ad vejének a közigazgatás korszerűsítése és decentralizációja ügyében. Ennek érdemében nevezték el ezt a szakaszt Jitróról.  

Jitró (2Mózes 18:10–20:23.) פָּרָשָׁת יִתְרוֹ

A hetiszakasz tartalmából

  • Mózes apósa, Jitró, ellátogat Midjánból az izraeliták táborába, mert meghallotta, hogy micsoda hatalmas csodákat tett az Örökkévaló Izrael népe kedvéért. Ezúttal magával hozza Mózes feleségét és két fiát, akiket Mózes – Áron tanácsára – hazaküldött még mielőtt beléptek volna Egyiptomba. Jitró azt tanácsolja Mózesnek, hogy hozzon létre egy elöljárókból és bírákból álló hierarchiát, hogy az legyen segítségére a kormányzás és a népnek való igazságszolgáltatás feladatának elvégzésében. – 2Mózes 18.
  • Izrael gyermekei a Szináj hegyével szemben táboroznak, ahol Mózes tudatja velük, hogy az Örökkévaló arra szemelte ki őket, hogy az Ő „papi birodalma” és „megszentelt népe” legyenek. A nép erre válaszul kijelenti: „Mindazt, amit az Örökkévaló mondott, meg fogjuk cselekedni!” Mózes felkészíti a zsidókat a Kinyilatkoztatásra, és figyelmezteti a népet, hogy három napon át tartózkodjanak a házasélettől, és készüljenek fel a nagy eseményre. – 2Mózes 19:1-15.
  • A harmadik hónap (sziván) hatodik napján, hét héttel a Kivonulást követően, Izrael egész népe odagyűlik a Szináj hegyének lábához. Isten aláereszkedik a hegyre mennydörgés, villámlás, gomolygó füst és sófárkürtölések közepette, és hívja Mózest, hogy menjen fel hozzá.– 2Mózes 19:16-25.
  • Az Örökkévaló kihirdeti a Tízparancsolatot, elrendelve Izrael népének, hogy higgyen az Örökkévalóban, ne imádjon bálványokat, ne vegye Isten nevét a szájára hiába, tartsa meg a szombat napját, tisztelje a szüleit, ne öljön, ne paráználkodjék, ne lopjon, ne tegyen hamis tanúságot, és ne kívánja meg azt, ami a másé. – 2Mózes 20:1-14.
  • A nép odakiált Mózesnek, hogy túlságosan erőteljes számukra ez az isteni kinyilatkoztatás semhogy el tudnák azt viselni, és könyörögnek neki, hogy ő közvetítse feléjük Isten üzenetét. – 2Mózes 20:14-23.

 

Audió előadások: Köves Slomó: Jitró jó tanácsa (18)

Köves Slomó: Hogyan lett a héberekből kiválasztott nép (19)

Köves Slomó: A tíz parancsolat (20a)

Köves Slomó: A Sábesz micvája (20b)

Köves Slomó: A Sábesz rabbinikus előírásai (20c)

Köves Slomó: Mózes a közvetítő (20d)

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK:

Megszakítás