Szimchát Tórákor szokás táncolni a Tórával, a zsinagógákban meghatározott rend szerint olvasnak a Tórából, és igen nagy megtiszteltetés, ha valakit felhívnak, hogy áldást mondjon rá. A 13. életévét betöltött, bár micva fiúkat is azzal ünneplik és ismerik el a közösség teljes jogú tagjának, hogy felolvasnak a tekercsből.

 

Torá civá lánu Mose morásá kehilát Jáákov – Tórát adott nekünk Mózes, örökségül Jákob gyülekezetének, mondjuk imáinkban.” 

 

Óriási buli lesz kedden az Óbudai Zsinagógában

Kedd este kezdődik szimhát tóra, ez alkalomból különleges hangulat lesz az Óbudai Zsinagógában. Önnek is ott a helye!

 

Mi a Tóra?

A „tóra” szó jelentése: tanítás, instrukció, útmutatás. Amikor azonban „Tóráról” van szó, többnyire Mózes öt könyvére kell gondolni: akár magára a szövegre, akár a kézírásos tekercsre, melyen az öt könyv szövege szerepel a hagyományoknak megfelelően, és melyből felolvasnak a zsinagógákban. Az öt könyvet chumásnak is nevezik a héber chámes – öt szóból, de a chumás alatt nem a tekercset, hanem a nyomtatott könyvet értjük, mely tartalmazza a tórai könyveket, vagy azok valamelyikét. Az öt könyv neve héberül sorban: Berésit, Smot, Vájikrá, Bámidbár és Dvárim.

Mózes öt könyve egy nagyobb egység része, ez pedig a TáNáCh a zsidó Biblia. A név betűszó: a Torá (Tóra), Neviim (Próféták) és Ktuvim (Iratok) szavakból áll. E könyvek mindegyike isteni eredetű, de mind közül kiemelkedik a zsidó élet alapvető törvénykönyve, a Tóra, melyet a Szináj-hegy lábánál kapott meg az egész zsidó nép és Isten maga diktálta le Mózesnek. Vannak, akik úgy vélik, hogy az utolsó, Mózes haláláról szóló mondatokat utódja, a honfoglalást vezető Jehosua bin Nun írta le, mások szerint Isten diktálta, Mózes pedig a könnyeivel írta le. Azt mondja a hagyomány, hogy a tóraadásnál minden egyes zsidó lélek ott volt, azok is, akik csak a későbbi nemzedékekben jöttek a világra.

A Szináj-hegyen egyébként nem egy, hanem két tórát, két tant kapott a zsidó nép, az egyik az írott Tóra, vagyis Mózes öt könyve, a másik pedig az ezt kiegészítő, magyarázó, értelmező szóbeli tan, a torá sebeál pe. Ez értelmezi, hogy mit is jelentenek az írott Tóra szűkszavú parancsai, például arról, hogyan tartható meg a szombat, vagy éppen a kóserság szabályait mutatja be.

Emellett a tóra, tóratanulás kifejezéseket értelmezhetjük jóval tágabban is, és vonatkozhatnak bármiféle zsidó tanulásra, magyarázatra. Ugyanis míg Mózes öt könyve örök és sosem változik, addig a szóbeli Tóra örökösen mozgó, változó, terjeszkedő, megújuló tudásanyag. A tóratanulás a legnagyobb micvák közé tartozik, ahogy minden reggel amlíteni kell a reggeli imában: fel kell sorolni néhány, különösen fontos micvát és a végén a következőt szokás mondani: vetálmud torá keneged kulám – és a tóratanulás az összessel egyszerre felér.

A Tóra szövegét kóser állat bőréből készült tekercsre – héberül kláf – írja a hivatásos tóramásoló, a szófer sztám. A tekercset két rúdra tekerik fel, ezeket éc chájimnak, az élet fájának nevezik. A keleti közösségek tekercseit általában díszes, fából vagy nemesfémből készült tokba zárják, és felállítva olvasnak belőle, az askenázi tóratekercseket ruhába öltöztetik, tetejére koronát illesztenek – keter Torá, a Tóra koronája – és a tóraolvasó emelvényen, a bimán egy asztalra fektetve olvasnak belőle. A tekercs pergamenjét nem illik ujjal érinteni, a tóraolvasó kéz formájú mutatóval, úgynevezett jáddal segíti saját magát, hogy a megfelelő sorban maradjon, a Tórához felhívott pedig tálesze, imaleple sarkával érinti meg. A Tórát a tóraszekrényben – áron hákodes – tartják, melyet díszes függöny, a Szentély függönyére emlékeztető és annak nevét viselő párochet takar. 

 

Tekerjétek be a Tóratekercset gyönyörű textilbe!

A micvák szebbé tétele nemcsak az által lehetséges, hogy szigorúbban tartjuk be azokat, hanem úgy is, hogy kidíszítjük a micvákhoz szükséges tárgyakat. Ha ezekkel teljesítjük a parancsolatokat, akkor ennek eredményeként nem csupán a parancsolatok lesznek tökéletesebbek, hanem általuk mi is szebbé válunk. Így ez a talmudi mondat – természetesen a faragott kép készítésének tilalmával karöltve … Olvass tovább

 

A Tórát a bölcsek összesen 54 hetiszakaszra bontották, ezek közül többnyire egyet-egyet olvasnak fel szombatonként, de előfordul, hogy dupla hetiszakasz van. Ennek az az oka, hogy a zsidó év 12 hónapjához meghatározott időközönként hozzáadnak még egy teljes hónapot, hogy a holdhónapok és a napév hossza közti különbséget kiegyenlítődjön. Ilyenkor viszont négy szombatra nem lenne hetiszakasz, ezért van szükség több hetiszakaszra, mint amennyi szombat egy átlagos évben van.

Tórát hetente három napon olvasnak a zsinagógában: hétköznapokon hétfőn és csütörtökön a következő hetiszakasz első részét, szombaton reggel az aktuális hetiszakaszt teljes egészében, szombaton délután pedig már ismét a következő héten olvasandó szakasz elejét olvassák fel. Ünnepnapokon, böjtnapokon, valamint újholdkor is felolvassák az aznapra előírt szakaszokat.

A tóraolvasó héber neve báál kore, ami szó szerint annyit tesz: az olvasás ura, vagyis tóraolvasó. Feladata igen nehéz, mivel a Tórában nincs központozás, néhány helyet leszámítva nincs tördelés és nem jelennek meg azok a dallamjegyek sem, melyekkel fel kell olvasni a szöveget, vagyis majdnem fejből kell tudnia a teljes szakaszt, amikor felolvas. A tóraolvasáshoz szükséges egy minjenre, vagyis legalább tíz, 13 éven felüli zsidó férfiból álló gyülekezetre.

Szimchát torá – a Tóra örömünnepének kellékei: Tóra

Boldog ünneplést kívánunk mindenkinek!

Megszakítás