Ki tudja, mi a tizenhárom? – kérdezzük a népszerű peszáchi dalban, és válaszolunk is rá: tizenhárom az Isten tulajdonsága. A Tóra Mózes második könyvében (Smot) 13 kifejezéssel, a könyörület tizenhárom tulajdonságával jellemzi az Örökkévalót:

Örökkévaló, Örökkévaló, irgalmas és könyörületes Isten, hosszan tűrő, bő kegyelmű és igazságú! Megőrzi a szeretetet ezeríziglen, megbocsátja a bűnt, az elpártolást és a vétket és megtisztít… (2Mózes 34:6-7)

Az aranyborjú bűne után Mózes ismét felment a Szináj-hegyre, és megbocsátásért könyörgött a zsidó nép számára. Isten átadta a második két kőtáblát leghűségesebb szolgájának, és elvonult előtte, kinyilatkoztatva a fenti szavakat, hogy ezekkel kérhessenek megbocsátást a zsidók saját maguknak. E két tórai mondat imáink része lett. Azokon a napokon, amikor elhangzik a Táchánun (könyörgések), elmondják Isten 13 tulajdonságát is, bűneink megbocsátása érdekében. Azt reméljük, hogy általa felkeltjük az Örökkévalóban a megbocsátás attribútumát, melynek most, elul hónapban és a ros hásánától jom kipurig terjedő tíz bűnbánó napon kiemelkedő jelentősége van a számunkra. Az, hogy Isten maga írta elő nekünk e szavakat, jelzi, hogy bármikor lehetőség van a megtérésre és a bűnbocsánatra. A zsinagógai szertartás során a közösség hangosan, együtt énekli e szavakat.

A 13 tulajdonság elhangzik a ros hásánát megelőző és követő napok szlichot szertartásában, valamint ros hásánákor, jom kipurkor, illetve egyes imarendekben a hétköznapi Táchánun imában is. Szombaton nem mondják el, akkor sem, ha egy ünnep erre a napra esik.

A tizenhármas szám többször is megjelenik a zsidó hagyományban. Egy fiú 13 éves korában lesz bár micva, vagyis a közösség teljes jogú és minden kötelezettségét is magára vállaló tagja. A Rámbám (Maimonidész) 13 olyan kijelentést sorol fel, melyek a zsidó hit legalapvetőbb pontjait jelentik. Jelen esetben, a könyörületesség tulajdonságainak felsorolásakor ez a prímszám a végtelent reprezentálja a világ rendjével, a tizenkettessel szemben. A tizenhármas a természet rendjén felül áll, ezért kötöttségektől mentes és nem mérhető. Így az a tény, hogy a könyörületesség 13 tulajdonságáról beszélünk, arra tanít minket, hogy amikor Isten könyörületet mutat irányunkban, akkor azt korlátok és határok nélkül teszi. Nem számít, hogy honnan indultunk és milyen mélyre zuhantunk, a Mindenható a segítségünkre siet, és megbocsát nekünk. Érdekes, ám a héber nyelvet ismerve nem véletlen egybeesés, hogy az „echád” (egy) szó számértéke, vagyis betűinek összege éppen tizenhárom. Ez magában foglalja Isten egyetlen és egyben végtelen mivoltát.

 

zsido.com

Megszakítás